Nickerie.Net, dinsdag 29 juli 2008


Vertragingstactiek 8 decemberstrafproces vooral een aanslag op de democratie

Paramaribo - Het decemberstrafproces heeft afgelopen vrijdag te maken gekregen met de nieuwste vertragingstactieken. De zevende zittingsdag van het 8 decemberstrafproces eindigde snel na aanvang. De zaak werd geschorst nadat advocaat Irvin Kanhai een akte van wraking indiende. Volgens hem zijn de krijgsraadpresident én ook de media partijdig. Wij wisten al dat wij op de volgende streek zouden moeten wachten en die kwam er. Nu was het de beurt aan de aanslag op de drie pijlers van de democratie. Volgens de vertragende advocaat gaat het om een politiek proces, een bevooroordeelde media en een kennelijk niet onafhankelijke rechter. Woordvoerder van het 8 decemberstrafproces, Marjory Sanches, legt uit dat Kanhai bezwaar maakt tegen de deelneming van de president van de krijgsraad, rechter Cynthia Valstein-Montnor.

De advocaat zou hebben geconstateerd dat het privé-voertuig van Valstein-Montnor's echtgenoot ‘vaker geparkeerd is gezien’ op het terrein van de Nationale Partij Suriname (NPS). Deze auto zou telkens zijn bewaakt door een wachter van de NPS. De vertragende advocaat heeft kennelijk geen inhoudelijke argumenten meer en speelt dus kennelijk voor ‘dirty Harry’. Alles is nu geoorloofd. Het misselijkste van de drie aanvallen is dat een integere rechter in een kwaad daglicht wordt geplaatst en dat daarbij een wonderlijke relatie wordt gelegd met de echtgenote van de rechter en een politieke partij. Sommigen vinden dit nog vindingrijk dat men de zittende rechter te grazen neemt en de partij van de president in verband brengt met wraking van de rechter. Maar, niet getreurd, ook hier komt er gericht antwoord op. Er is 25 jaar gewacht op dit proces en dus een beetje extra wachten doet geen pijn. Wat betreft de media, het volgende. Het is duidelijk dat de hoofdverdachte in het decemberstrafproces en zijn vertragende advocaat het niet zo nauw nemen met een belangrijke peiler van de democratie: de vrije media. Het is daarom geen wonder dat ook veel mediamensen slachtoffers waren bij de decembermoorden van 1982.

 Een ander punt dat de raadsman inzake de wraking van de rechter aanhaalt is het feit dat de zoon van president Ronald Venetiaan, voorzitter van de NPS, lid is van de gevechtssportvereniging waar haar echtgenoot Valstein les geeft. Ook zou echtgenoot Valstein regelmatig gevechtssportlessen op het NPS-terrein geven. De ruimte waarin deze lessen worden gegeven zou kosteloos aan hem beschikbaar worden gesteld. Desondanks genereert hij een inkomen uit de lessen. En van dit inkomen zou het hele gezin Valstein-Montnor, inclusief de krijgsraadpresident, hebben ‘geprofiteerd’, zo redeneert Kanhai. De raadsman sprak op grond van deze feiten over een ‘nauwe relatie' die de echtgenoot van de rechter -en via hem de rechter zelf- zou onderhouden met de NPS. Hierdoor kan de krijgsraadpresident volgens Kanhai onmogelijk onpartijdig en onafhankelijk zijn in de zaak tegen zijn cliënt Bouterse. Want: Bouterse is als politieke leider van oppositiepartij NDP automatisch de politieke tegenstander van coalitiepartij NPS. Kanhai concludeert dat niet alleen sprake is van partijdigheid van de krijgsraadpresident, maar dat bovendien sprake is van een politiek proces.

Kanhai bracht nog een tweede incident in, dat hij gebruikte als verweer in de zaak Bouterse. Volgens de raadsman -die één artikel van dagblad De Ware Tijd aanhaalde- zouden alle media partijdig zijn. En -sterker nog- ‘een sterke animositeit’ hebben tegen zijn cliënt Bouterse en hem opzettelijk willen lasteren.

Op 9 juli verscheen in De Ware Tijd onder de kop: ‘Kinderen Bouterse in het Fort tijdens executies’ een artikel van journalist Greg Sitaram. Sitaram was op 4 juli, de eerste dag met inhoudelijke verhoren, door de krijgsraad zelf op de vingers getikt om een ander artikel. Hij en de rest van de pers, moesten voorzichtig zijn met het naar buiten brengen van inhoudelijke informatie uit getuigenverklaringen. Wij horen steeds dat het decemberstrafproces een politiek proces is. Het wordt tot een politiek proces gemaakt door degenen die reden hebben het tot een politiek proces te maken. Het is frappant dat uitgerekend zij die lopen te vertellen dat zij niks gedaan hebben en dus niets te vrezen hebben zich via allerlei listige trucjes bedienen om via vertragingstactieken zaken te frustreren. De volgende rechter kan weer worden gewraakt. Misschien omdat hij of zij brood bij een bepaalde bakkerij aan het kopen is die weer een relatie heeft met een politieke partij. Een andere vraag is of het allemaal waard is de moordenaars op vijftien burgers uit de gevangenis te houden. Kijkend naar het patroon van de verdediging mogen wij stellen dat naast ‘dirty Harry’ er nog vele pseudo-advocaten zijn in ons land, die hand- en spandiensten verlenen aan de verdachten van het decemberstrafproces.

Uitsluiting van de pers is niet mogelijk en is ook niet goed voor verschillende partijen. Alle partijen hebben voordeel aan de pers. De hoofdverdachte in het decemberstrafproces leeft bij de gratie van de media, want laten wij eerlijk zijn, de media maken hem groter en groter. Door de persoon in kwestie te negeren zou zijn populariteit juist dalen. Het decemberstrafproces heeft een openbaar karakter en dat is goed, want men beweert dat het proces een politiek gemotiveerd proces is. De vraag is: ‘wat is dan een politiek proces?’ Zijn de 15 slachtoffers die vermoord zijn niet de slachtoffers van juist een politiek proces? Was het niet zo dat zij opkwamen voor de democratie via vreedzame democratische instrumenten en zij zonder een eerlijk proces zijn doodgeschoten? De tot nu toe verhoorden geven vaker aan schoten te hebben gehoord en lichamen aangetroffen te hebben en aangeschoten lijken te hebben gezien. Iemand heeft toch geschoten op de onschuldige mensen en zijn zeker niet op de vlucht geschoten? Wie was legerleider en verantwoordelijk die dagen voor het Nationaal Leger?

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics