Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Economische waarde Bigi pan moet beter benut worden

28/07/2008

Paramaribo - Het Bigi Pan-gebied in het district Nickerie vertegenwoordigt een minimale economische waarde van 1 miljoen Amerikaanse dollars per jaar. Toerisme en visserij blijken de belangrijkste inkomstenbronnen, terwijl ook de jacht en andere activiteiten, financieel een behoorlijke bijdrage kunnen leveren. Daar er geen duidelijk managementbeheer is voor het gebied, verliest de overheid deze inkomsten. Dit blijkt onlangs uit een presentatie aan de regering, in hotel Torarica, over de economische waardebepaling van het Bigi Pan-gebied. Het betreft hier een onderzoek van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) waaraan de Anton de Kom Universiteit en het World Wildlife Fund hebben meegewerkt. De financiering is gedaan door het Suriname Conservation Fund (SCF).

Het Bigi Pan-gebied in Nickerie, dat een minimale economische waarde van 1 miljoen Amerikaanse dollars per jaar vertegenwoordigt.-.

Onderzoekster Mirna Parahoe legt uit dat voor het vaststellen van de economische waarde van het gebied is gekeken naar de waarde die de belanghebbenden aan het gebied geven. Dit is gedaan op basis van de vrijwillige bijdrage die zij bereid zijn te betalen om het gebied te blijven bezoeken of activiteiten te ontplooien. De belanghebbenden, touroperators, toeristen, vissers, boeren, onderzoekers, stropers en jachtopzieners zijn van mening dat er een stichting in het leven moet worden geroepen die de verkregen gelden uit de activiteiten in het Bigi Pan-gebied in een fonds gaat beheren. Die gelden moeten met een transparant beleid wederom ingezet worden voor de ontwikkeling en het behoud van het gebied.

In 2005 kende de visvangst in het gebied haar hoogste punt in vijf jaar. Dat kwam doordat de dammen waren doorgestoken. Voor dit jaar is ook 200 ton krabben gevangen, bestemd voor de export. De visserijsector in het gebied kent onder andere problemen als gebrekkige toegankelijkheid, onvoldoende controle, beperkte verwerkingsmethode, illegale visvangst, lage prijzen, overbevissing, stroperij en weinig collectieve aanpak. Per jaar komen zo'n 3000 toeristen de Bigi Pan bezoeken. Hun bijdrage op jaarbasis berekend op het gebruik van gidsen, huisvesting en consumptie kan geschat worden op 3 miljoen US dollar. Bij een gedegen managementbeheer zou de overheid enorme inkomsten uit het gebied kunnen genereren.

Daarvoor zou er een goed belastingsysteem opgezet moeten worden, zoals het zelfassessment voor de vissers en gidsen, belastingregels voor de horecasector, entree voor toeristen en heffingen op de export van vis. Naast de inkomsten en de bijdrage die de lokale gemeenschap bereid is te leveren, kan de overheid ook financiŽn besparen door het ondernemerschap te stimuleren en de kust te beschermen.

Het Bigi Pan-gebied heeft een totale grootte van 130.000 hectare. Naast een herevaluatie van de huidige structuur moet innovatie plaatsvinden met maatregelen zoals decentralisatie van het management, het maken van een business plan, het opzetten van een vrijwilligersprogramma, maar ook onderwijs- en bewustwordingsactiviteiten. Naast het verhogen van de verdiencapaciteit moeten samenwerkingsverbanden worden aangegaan met onder andere de universiteit, ngo's en het bedrijfsleven.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics