Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Standaardenbureau installeert technische commissie voor rijst- en padiesector

Martin Redjodikromo, 26/07/2008

Paramaribo - Er komt een duidelijke standaard waaraan padie- en rijstverwerkers moeten voldoen. Hiertoe is gisteren een technische commissie in het leven geroepen door het Surinaams Bureau voor Standaarden (SBS), die onder leiding staat van Leakat Mahawatkhan en bijgestaan door acht leden die zowel uit de particuliere als overheidssfeer komen. Doel is dat het conceptdocument Hygiene Code voor de Padie en Rijstverwerkende industrie onder de loep wordt genomen en na intensieve beraadslagingen tot wet wordt verheven. “Kijk, je kan niet stilzitten en de hele wereld draait om standaarden,” zegt Mahawatkhan aan de Ware Tijd na afloop van de installatie.

De technische commissie die standaarden moet gaan vaststellen voor de rijst en padiesector. Van L-R leakat Mahawatkhan, Sharon Mac Donald, Brian Klein, Wim Fock van Coppenaal, Richenel Codrington, Jeffrey Pahlad, George Sewradj, Ivette Patterzon en Astracxia Warner.- dWT foto/ Werner Simons

“We gaan moeten kijken naar de landen waar we naartoe exporteren en als die landen van je eisen dat je product volgens bepaalde standaarden wordt geproduceerd, dan moet je een certificaat kunnen overleggen.” Hij onderstreept dat de hele sector er beter van wordt als volgens vaststaande procedures wordt verwerkt. Van het SBS heeft hij geen tijdslimiet gehad, maar feit is dat hij zo snel de zaak wil afronden en goed ook: “ik wil aan iets werken waaraan het nageslacht iets heeft.”

Directeur Remy Grauwde van het SBS noemt de installatie van de commissie een historisch moment, omdat het de eerste stap van Suriname is op weg naar het vaststellen van standaarden voor de rijst en padiesector. Waarop hij de nadruk legt is dat zijn Bureau de standaarden niet bepaalt. “Het zijn de belanghebbenden uit de sector die zelf gaan bepalen hoe die standaarden eruit moeten zien.” Dat de rijst en padieverwerkende industrie volgens bij wet verplichte standaarden zal werken, leidt ertoe dat rijst- en rijstproducten volgens een bepaald proces tot stand komt, waarvan de voedselveiligheid gegarandeerd is.

Bij incidenten kan het gewoon het productieproces worden afgelopen om de fout te signaleren en die te herstellen. Handel & Industrie directeur Mauro Tuur juicht dit proces toe, omdat het SBS bezig is een plaats te verwerven in de maatschappij en dit nadat het al acht maanden operationeel is. De Hygiëne Code is volgens Tuur een middel om het kwaliteitsniveau van de rijst- en padiesector omhoog te duwen en het draagt bij tot verder economische ontwikkeling. Een ander voordeel is dat efficiënter gewerkt wordt, middels vaste procedures en “dus minder dure productieuren worden gemaakt!”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics