Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


VHP-Platform wil afschaffing vergunningen rijstexport

28/07/2008

DEN HAAG - VHP-Platform Suriname Nederland is “zeer bezorgd” over ontwikkelingen in de rijstsector. Het Platform betreurt het dat er op dit moment 30.000 ton rijst voor export klaarligt, maar niet geëxporteerd kan worden omdat de regering enkele maanden geleden de export aan banden heeft gelegd en exportvergunningen heeft bevroren. In een persbericht zeggen VHP-Platformtoppers Humphrey Bhagwanbali, Leendert Doerga en Chris Jarbandan het jammer te vinden dat de rijstboeren weer achter het net moeten vissen door onevenwichtig exportbeleid van de overheid, gezien tegen de achtergrond van de hoge prijzen op de internationale rijstmarkt.

“Ten eerste heeft niemand gevraagd om het vergunningenstelsel voor export van rijst. Ten tweede heeft zich nog nooit een situatie van schaarste aan rijst voorgedaan in Suriname. Vervolgens zijn het de kleine rijstboeren met torenhoge bankschulden die weer de dupe zijn van dit ondoordachte beleid, want als de molenaars en exporteurs niet kunnen exporteren kunnen zij de rijstboeren niet betalen voor de geleverde padie. Nu al zijn er enkele honderden rijstboeren die wachten op betaling door de opkoper”, stelt het platform verder.

“Jarenlang toen het slecht ging met de rijstsector, heeft de overheid steeds de vrije markt aangehaald als oorzaak van de situatie. Nu wij een gunstige marktontwikkeling hebben voor de rijstboeren van Suriname worden deze voordelen teniet gedaan door de export aan banden te leggen en stil te leggen”. Het platform doet “mede namens de rijstboeren” een dringend beroep op de overheid om het vergunningenstelsel van de overheid per direct af te schaffen, omdat dit niet in het belang is van de Surinamer en de agrariërs. “Een actief exportbeleid van rijst werkt ook in het voordeel van de deviezensituatie van ons land en tot en met heden is er geen sprake van voedselschaarste in Suriname”.

Tegen deze achtergrond is het platform van mening dat niet de export van rijst aan banden moet worden gelegd, maar juist de productie van rijst actief ondersteund moet worden door het plegen van forse investeringen in deze sector. Ook moeten vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van de zeer verouderde landbouwmachines. “De boeren zijn ook verplicht een inhaalslag te maken om hun achterstallige en torenhoge bankschulden te betalen”. Ook wordt een dringend beroep gedaan op vicepresident Ramdien Sardjoe om “onmiddellijk” in te grijpen en voor alle partijen een bevredigende en evenwichtige oplossing in deze te zoeken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics