Nickerie.Net, dinsdag 29 juli 2008


Schoolleiding O.S. Kisoensingh hekelt onterechte verwijten van laskheid

Nickerie Daar de leiding van de Openbare School (O.S) Kisoensingh  (voorheen bekend als O.S. Clarapolder) in delen van de gemeenschap verweten wordt van laksheid in de kwestie waarbij de 12 jarige Prewesh Kanhai de tienjarige Faroeska Khodabaks dodelijk heeft verwond, heeft de schoolleiding gemeend een verklaring hierover te moeten uitbrengen. Daarin wordt gedetailleerd aangegeven welke acties de school heeft ondernomen om het gedrag van Kanhai te veranderen.

Zo is door de schoolleiding in 2005 op verzoek van Inspectie Nickerie een lijst met namen geproduceerd voor het Medisch Opvoedkundig Bureau met leerlingen die leer- en gedragsproblemen vertonen. Op die lijst kwam Kanhai ook voor, maar hij is nooit onderzocht. Over de reden waarom dit niet is gebeurd, wordt in het duister getast.

De jongen is in 1999 ingeschreven en heeft zowel in de 1e als de 2e klas twee keer blijven zitten. Klasse 3 bezocht hij van oktober 2007 tot en met april 2008. De reden waarom hij is afgeschreven is niet alleen vanwege langdurig verzuim en wangedrag, maar is ook geschied op verzoek van de ouders, zegt de school.

In het schooljaar 2006/2007 en in het eerste kwartaal van 2007/ 2008 blijkt de toenmalige scholier te zijn gecounseld. Desondanks bleef hij onhandelbaar en zijn ouders wisten geen raad met hem. In november van het vorige jaar heeft Kanhai zich zodanig misdragen dat de politie erbij gehaald moest worden. Er is toen met hem gesproken en vanuit de OS Kisoensingh is toen een beroep gedaan op de politie om de jongen te begeleiden.

Eerder dit jaar heeft hij gevochten en ook hierna trad er geen verbetering op. Ook de politie moest in mei nog eens eraan te pas komen om zaken in goede banen te leiden. Ook extra begeleiding bleek niet te helpen. Ten einde raad is hij volgens de verklaring van de school afgeschreven per 30 april van dit jaar. De school zegt dat steeds naar hulp is gezocht.

Ten aanzien van de veiligheid op de school is ook contact opgenomen met districts-secretaris Stanley Julen in een poging de dam in de directe omgeving van de school te doen afsluiten, omdat niet duidelijk was welke instantie hiermee belast is.

Ten aanzien van de gebeurtenissen op 24 juli, waarbij er een dode viel, zegt de schoolleiding alles te hebben gedaan om erger te voorkomen. Zo is het gelukt om Kanhai te overmeesteren en zijn handen en voeten te binden om erger te voorkomen, daar hij nog in staat was anderen te verwonden of te vermoorden. De schoolleiding zegt hard haar best te hebben gedaan, maar heeft nergens hulp mogen krijgen voor de veiligheid en voor professionele hulp van Kanhai.

(met dank aan R. Small)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Times

29-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics