Nickerie.Net, dinsdag 29 juli 2008


Surland te koop temidden van onzekere toekomst

Eliézer Pross, 29/07/2008

Paramaribo - De Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS), voorheen Surland NV, staat vanaf afgelopen weekend te koop via een internationale tender. Volgens de voorzitter van het SBBS-bestuur, André Brahim, wordt dit gedaan conform de privatiseringsplannen van de overheid om tegen eind 2008 het bedrijf te hebben verkocht. Hoewel het bedrijf ongekende productie en omzet heeft gerealiseerd vanaf 2007, vindt de verkoop plaats in een periode waarin grote onzekerheid heerst over de overlevingskansen van de industrie. Ongeveer 76 Aziatische, Caribische en Pacifische (ACP) landen, geleid door Suriname, vechten voor bestaanszekerheid voor hun bananensector. De strijd wordt gevoerd tegen de grotere Latijns- en Zuid-Amerikaanse landen (MFN-landen) en de Verenigde Staten (VS).

dWT foto Op deze archieffoto is een SBBS-arbeider bezig met onderhoudswerkzaamheden in het veld. Het bacovenbedrijf staat vanaf afgelopen weekend te koop via een internationale tender.-.

De ACP-landen hebben vanaf begin 2008 ongelimiteerde en invoerrechten vrije toegang tot de Europese markt om bananen te verkopen via hun Economische Handelsovereenkomst (EPA). De MFN-landen, ondersteund door de VS, protesteren hiertegen bij de nu aan de gang zijnde handelsgesprekken op het hoofdkwartier van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève. Zij beargumenteren dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat zij zich moeten houden aan een afzetquotum en tussen de 150 en 200 euro aan invoerrechten moeten betalen om hun bananen af te zetten. Het minimale dat zij eisen is verlaging van de invoerrechten of gelijke preferenties als dat van de kleinere ACP-landen. Conform de huidige afspraken zou dit verzoek pas in 2015 worden gerealiseerd voor de MFN-landen.

Deze periode is aangehouden om de ACP-landen genoeg tijd te bieden om hun concurrentievermogen te verbeteren. Als de MFN-landen en de VS hun zin krijgen betekent het dat de ACP-landen weggeconcurreerd zullen worden. “Het ziet er niet zo fraai uit voor de ACP-landen”, reageert Brahim tegenover de krant over het verloop van de onderhandelingen in Genève waar minister Clifford Marica van Handel en Industrie aan deelneemt. De ACP-landen moesten zelfs dreigen om de gesprekken te blokkeren door tegen te stemmen als hun belangen onvoldoende worden beschermd.

Er zijn 35 grote internationale bedrijven aangeschreven om deel te nemen aan de internationale tender. Hoewel de mogelijkheid wel open stond, zijn volgens Brahim geen potentiële kopers geïdentificeerd in Suriname. “Alleen een groot bedrijf kan SBBS overnemen, omdat wij garantie voor de sector eisen”, benadrukt Brahim. Voor wat de onzekerheden voor de sector betreft, zegt hij een negatief effect op de tender te verwachten. “Het hangt geheel van de inschattingen van de kopers’ af”, aldus de SBBS-voorzitter.

Totaal staat 2.362 hectare te koop te Jarikaba en Nickerie. Uit de 1.550 hectare die momenteel in cultuur is gebracht, is 56.000 ton bananen geëxporteerd in 2007. Daarmee is er voor het eerst in minimaal twee decennia winst geboekt, geprojecteerd rond de US 1 miljoen dollar.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics