Nickerie.Net, maandag 04 augustus 2008


Tekort aan plaatsen op Imeao Nickerie
Geplaatst: 03/08/2008

Nickerie -  In gesprek met Imeao/Kweekschool-directeur Nirmalkoemar Badloe heeft deze aangehaald dat er mogelijk een tekort zal ontstaan om nieuwe studenten te accommoderen voor het nieuwe schooljaar. Indien de behoefte van studenten om het Imeao te bezoeken groot is, zal de school niet in staat zijn om alle inschrijvingen aan te nemen. Dit komt omdat de school niet beschikt over voldoende leslokalen. De school, die bijkans twee jaren terug van start ging met 130 studenten, is nu reeds uitgegroeid tot 190 studenten. Volgens Badloe zullen de eerste inschrijvers als eerste geaccommodeerd worden . De behoefte voor meer ruimte is vrij groot en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is op de hoogte, zegt Badloe.

Ook is aangehaald waar de nieuwe leslokalen zouden moeten komen. Badloe gaf aan dat de lokalen moeten komen op het gedeelte van de Bueno Bibaz Mulo-school, die op hetzelfde complex zit. De schooldirecteur maakt zich verder ernstig zorgen dat los van het te verwachten uitbreidingsprobleem op het Imeao, de Kweekschool ook uit haar voegen groeit en daarvoor ook meer ruimte vereist is. Dit brengt verder met zich mee dat de behoefte naar gekwalificeerde docenten voor beide scholen toeneemt. Het komende schooljaar zal Imeao Nickerie zijn eerste groep geslaagden presenteren. Vooralsnog is de AE stream de enige studierichting die er bestaat, zegt Badloe. Naar verwachting zal dit de komende tijden zeker veranderen, meent de directeur.

Ondanks verscheidene malen contact te hebben gemaakt met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, zegt Badloe dat tot op heden zij geen enkel respons hebben ontvangen. De kans is dus groot dat zij voor het Imeao maar één tot twee klassen zullen inschrijven. De school heeft zeker nog dringend behoefte aan zes leslokalen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-08-2008

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics