Nickerie.Net, dinsdag 05 augustus 2008


Minov verlaagt instapdrempel kleuteronderwijs

Filia Enser, 05/08/2008

Paramaribo - Ouders van driejarige peuters die vóór 31 maart 2009 vier jaar worden, hebben gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun kind in aanmerking te laten komen voor een plaatsje in het kleuteronderwijs. Hiermee stapt het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) af van de vereiste dat driejarige peuters op de kleuterschool ingeschreven kunnen worden als zij uiterlijk in december, twee maanden nadat het schooljaar is begonnen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt.

Deze nieuwe maatregel die als een experiment dit schooljaar ingaat, heeft als resultaat dat het Minov nu al 200 aanmeldingen binnenheeft. De aanmeldingsperiode is reeds afgesloten en onlangs in het programma Teleskoro Afersie ook benadrukt door presentator Hugo Blanker, tevens coördinator Voorlichting op het Minov.

“Driejarigen zijn meegegaan met de tijd en zijn veel flinker en mondiger dan vroeger, zij zijn meegegaan met de ontwikkeling van de tijd”, zegt psycholoog Harry Mungra, die blij is met deze maatregel. Volgens hem werden flinke peuters vrijwel een heel jaar achtergehouden, wat niet alleen een frustratie is voor de ouders maar ook nadelig werkt in het latere onderwijsproces van het kind. Deze nieuwe maatregel zal als effect hebben dat over een jaar een tweede instap voor het vervolgonderwijs ook een lagere leeftijd zal hebben. De wet zal hierop moeten worden aangepast. Die stelt nog dat voor de kleuterschool de leeftijd vier jaar is, voor de basisschool vanaf het eerste leerjaar de leeftijd zes jaar is.

Het besluit is genomen na verzoeken vanuit de gemeenschap en in het kader van voortschrijdende inzichten over schoolrijpheid. Vaststaat dat deze kinderen geen voorrang hebben op de vierjarigen die ingeschreven moeten worden. Psycholoog Harry Mungra zegt dat deze maatregel al lang moest worden ingevoerd. Suriname moet inspelen op de internationale trends. Mungra is er zelf op de hoogte van dat de afgelopen vier tot zes jaren ongeveer 25 kinderen die vervroegd toegelaten zijn op de lagere school deze in zes jaren hebben afgerond. Volgens de psycholoog is bij dit experiment belangrijk dat de kinderen zindelijk zijn. De geregistreerden worden sowieso eerst door het Minov gescreend.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05-08-2008

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics