Nickerie.Net, woensdag 06 augustus 2008


Bij behandeling tabaksontmoediging: ‘Rokers zijn grootste milieuvervuilers’
Geplaatst: 06/08/2008

Paramaribo -  ‘Rokers zijn de grootste milieuvervuilers’, gaf het NF-assembleelid Kries Matai gisteren in het parlement te kennen bij de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Door hem werd vooral gewezen op de achterlating van as, afkomstig van het tabaksgebruik. ‘En allerlei ander afvalmateriaal dat overblijft, wordt gedumpt’, zei hij, doelend op de sigarettenpeukjes. Door hem werd verder de nadruk gelegd op de vele risico’s en gevaren met betrekking tot de gezondheid die zowel rokers als niet-rokers lopen. Zo heeft wetenschappelijke onderzoek uitgewezen dat bij ‘elke sigaret die men rookt, het leven met 1 minuut wordt ingekort’. Het drugsverslavende middel nicotine, dat voorkomt in tabak, is even verslavend als morfine en een aantal drugs. Hij opperde het voorstel om regels vast te stellen voor het middel nicotine. Matai voegde eraan toe dat de regels gepaard moeten gaan met de aanwezigheid van voldoende intentie.

Volgens het NDP-assembleelid Kenneth Moenne is het aan de samenleving gelegen om fundamentele keuzes te maken. Ook door zijn collega-assembleelid Jenny Simons werd gepleit voor het aannemen van een aantal wetten aannemen en het treffen van maatregelen, alvorens deze wet aan te nemen. ‘We moeten toch wel de voeten op de grond houden.’ De enorme schade die sigarettengebruik aanricht bij personen, werd door haar beslist niet onder stoelen en banken gestoken. Zij vroeg zich af wanneer er gestalte wordt gegeven aan wetgeving voor het verbieden van roken in openbare gebouwen en op openbare terreinen. Door Simons werd ook benadrukt, het verbieden van het maken van reclame voor tabaksgebruik.

Het NF-assembleelid Yvonne Ravales had het meer over ‘kleren en haren die onaangenaam ruiken’, wanneer niet-rokers zich bevinden in een ruimte tussen rokers. Het ontmoedigen van tabaksgebruik werd ook toegejuicht door het NF-assembleelid Carmelita Ferreira. Er bestaan genoeg redenen om jonge mensen te ontmoedigen om te roken, haalde de politica aan.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06-08-2008

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics