Nickerie.Net, donderdag 07 augustus 2008


Elfjarig basisonderwijs start in oktober
Geplaatst: 07/08/2008

Paramaribo -  De lang geplande elfjarige basisschool gaat in oktober van start. Dit gaf de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Wolf, gisteren bij de gezamenlijke persconferentie met de ministerraad te kennen. Het gaat hier om een pilot-project. Het lag in de bedoeling om bij de 1ste klassen van de basisschool van start te gaan met het elfjarig onderwijs. Echter is door de onderwijsdeskundigen besloten om bij de kleuterklassen van start te gaan.

Het elfjarig basisonderwijs zal bestaan uit twee jaren basisvorming kleuteronderwijs gevolgd door een negenjarige basisvorming met aansluiting op middelbaar (beroeps) onderwijs op VOS-niveau, na een examen in het 9e leerjaar. De toets van de zesde klas zal op termijn afgeschaft worden. In plaats daarvan komen vanaf de lagere leerjaren diagnostische toetsen om de sterkte van leerlingen te bepalen en op grond daarvan in een vroeg stadium passende begeleidingsprogramma’s aan te bieden. Dit zal ertoe moeten resulteren dat kinderen met een beetje meer aandacht en gewijzigde aanpak soepel doorstromen gedurende elf jaren.

Per 1 oktober 2008 start de nieuwe basisvorming voor de kleuterklassen en het eerste leerjaar. In oktober 2009 zal het tweede leerjaar starten en in 2010 het derde leerjaar met het nieuwe programma. Vanaf het schooljaar 2013/2014 is de toets van de zesde klas afgeschaft en wordt volstaan met een gewone overgang naar de 7e , 8ste en 9e klas. Vanaf de 7e klas volgt de geheel nieuwe situatie van basisvorming: een programma op VOJ-niveau, waarin alle vormen van het huidige VOJ geïntegreerd worden (mulo, lts, lbgo en lhno).

Middels de Basic Education Improvement Project (BEIP), dat gericht is op de verdere modernisering van het onderwijsbeleid, de curricula en de systemen van onderwijsoverdracht, wordt getracht aan te sluiten op de hoogste internationale standaarden. BEIP is een nationaal programma en betrekt alle 300 VOJ-instellingen. Voornoemd project zal door middel van een gedetailleerde “road map”, worden uitgevoerd. Dit zal geschieden in samenwerking van Minov-vertegenwoordigers, belanghebbende actoren en internationale consultants.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics