Nickerie.Net, donderdag 07 augustus 2008


Jules Wijdenbosch voldoet grondwettelijk niet om opnieuw president te worden
Geplaatst: 07/08/2008

Paramaribo -  Ex-president Jules Wijdenbosch mag volgens de grondwet nooit meer president van Suriname worden. Hij heeft in 1991, in strijd met artikel 94 van de grondwet, tegelijk twee politieke ambten bekleed, namelijk die van vicepresident (vp) en minister van Financiën. In het onderhavige artikel staat dat de president en de vp naast hun ambt geen andere politiek-bestuurlijke overheidsambten mogen bekleden. Ook in het bedrijfsleven of vakbeweging en welk ander beroep dan ook, mag dit niet gebeuren.

‘Jules Wijdenbosch praat over een profielschets en vergeet erbij te vermelden dat hij zelf niet voldoet aan de al zo weinige regels die de grondwet voorschrijft voor het presidentschap’, zegt Mangal. ‘De grondwet is onduidelijk voor degenen die uit puur persoonlijke ambities mazen zoeken in onze wetgeving, terwijl het zelfs voor een koe duidelijk is dat die personen niet voldoen aan de geschreven en ongeschreven regels om de hoogste politieke ambt te bekleden. In ieder geval is de heer Jules Wijdenbosch zeker een van de personen die absoluut niet voldoen aan de weinige vereisten die in de grondwet zijn vastgelegd.’

Ruth Wijdenbosch zegt dat op basis van artikel 94 Jules Wijdensbosch werkelijk geen aanspraak maakt op het presidentschap. De volksvertegenwoordiger stelt dat tijdens de regeerperiode van J. Wijdenbosch hij eens, totaal strijdig met de grondwet, vóór zijn uitlandigheid even snel een vp benoemde. De ex-president deed dit omdat de vp op dat tijdsstip ook uitlandig was. Ruth Wijdenbosch zegt dat volgens de grondwet de president en de vp door tweederde van de DNA moeten worden gekozen. Als na twee pogingen dit niet lukt, moet de Verenigde Volksvergadering uitsluitsel bieden. De ex-president handelde volgens de parlementariër dus duidelijk in strijd met de grondwet.

In 1991 was in artikel 94 opgenomen dat een staatshoofd en vp geen andere functies mogen bekleden. In 1992 wijzigde de NF-regering de grondwet en definieerde het woord ‘functie’. In artikel 92 is opgenomen dat een presidentskandidaat geen handelingen strijdig met de grondwet mag hebben verricht.


Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics