Nickerie.Net, donderdag 07 augustus 2008


MAS loodst wederom in westen
Geplaatst: 07/08/2008

Nickerie -  Terwijl de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) wederom schepen zal loodsen aan de Guyanese zijde, zal het Nationaal Leger (NL) zijn controle via de Marine uitvoeren. Volgens de militaire leiding is men al twee maanden bezig op de Corantijnrivier. Zo moeten alle vaartuigen die de westelijke grensrivier binnenvaren, een zichtbare Surinaamse vlag met zich meevoeren, daar de rivier aan Suriname toebehoort.

Gebleken is dat deze inspectie na bijkans tien jaren weer is gestart, vanwege onderbemanning bij de Maritieme Autoriteit Suriname. Intussen is er ook een schrijven gestuurd naar de Guyanese minister van Openbare Werken. De legercommandant in Nickerie, Egmond Letterboom, zegt dat een belangrijke functie van het Nationaal Leger is om de territoriale integriteit van het land te beschermen. Daarom moeten er voldoende grenspatrouilles gedaan worden op de westelijke grens.

Een effectief en preventief plan wordt nu door MAS en de politie voorbereid. Volgens regel moeten schepen die zich wensen te begeven op de Corantijnrivier twee dagen van te voren een loods aanvragen, via een legale en bevoegde scheepsagent. De scheepsagent zal in samenwerking met de MAS bepalen op welk tijdstip het binnen loodsen van betreffende schip zal plaatsvinden. Deze activiteit zal verder met zich meebrengen dat illegale activiteiten c.q. zeepiraterij zeker geminimaliseerd kunnen worden tot beheersbare proporties. Voorts zal Suriname in het westen in staat zijn om aan te geven wat in en uit het land gaat via de scheepvaart.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics