Nickerie.Net, donderdag 07 augustus 2008


HI- en LVV-minister: ‘Ondernemers rijstsector moeten volwassen worden’

Eliézer Pross, 07/08/2008

Paramaribo - Voor al de miljoenen aan belastingmiddelen die jaarlijks terug worden gestort in de rijstsector, de duizenden US dollars aan training die geheel gratis wordt verzorgd voor boeren, en de verschillende maatregelen die met voortvarendheid zijn geïmplementeerd na aandringen vanuit de sector zelf, is het tijd geworden dat de kapitalisten in die branche minder gaan klagen en volwassen moeten worden.

Ministers Stanley Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Clifford Marica van Handel en Industrie (HI) Ministers Stanley Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Clifford Marica van Handel en Industrie (HI)

De ministers Stanley Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Clifford Marica van Handel en Industrie (HI) reageerden met deze boodschap tijdens de maandelijkse persbriefing van de Raad van Ministers gisteren zichtbaar geïrriteerd op de berichten die de vorige week in de media zijn gelanceerd door de Vereniging van Rijstverwerkers & Exporteurs (VRE). In die berichten stuurde de vereniging erop aan dat de recente maatregel die getroffen is door de overheid, de export zodanig heeft belet dat er een crisis dreigt te ontstaan. Het betreft de laatste maatregel van HI en LVV om de exportvergunning verplicht te stellen ter voorkoming van een rijstschaarste. Met deze stap wil de overheid voorkomen dat er teveel rijst zou worden geëxporteerd met het oog op de gunstige wereldmarktprijzen.

De bewindslieden zeiden zich niet te kunnen voorstellen dat er klachten zijn over deze maatregel die in nauw overleg en zelfs met goedkeuring van de sector is getroffen. “Men schetst steeds een beeld waarbij het erop lijkt dat de regering niets voor de rijstsector doet. “Integendeel doen wij juist heel veel voor die sector,” zegt Raghoebarsing, die cijfers presenteerde waaruit blijkt dat er tussen 2004 en 2007 meer dan SRD12 miljoen aan exportheffingen terug is gegeven aan de ondernemers. Daarnaast worden gratis HACCP-certificeringstrainingen verzorgd voor bedrijven, ter waarde van tussen de 20.000 en 35.000 US dollar.

“Het is tijd dat de rijstsector zakelijker wordt en beseft dat de wereld steeds harder wordt. Er moet een attitudeverandering komen. Onze ondernemers moeten zakelijker worden en bij zichzelf te rade gaan in plaats van steeds een commotie te creëren alsof de overheid niets doet”, zegt Marica. Hij wees op maatregelen zoals die om rijst naar Brazilië te exporteren en ureum goedkoop te betrekken om “souplesse” te scheppen voor de sector. Al deze initiatieven zijn onbenut gebleven. Suriname heeft er juist een slechte naam aan overgehouden toen getracht is om drugs tussen de export te smokkelen.

Volgens Marica is van de 23.000 ton rijst die is goedgekeurd voor de export bij de laatste oogst, slechts 14.000 geexporteerd. Hij stelde dat er wat geleerd mag worden van buurland Guyana. Het buurland genereerde een record omzet van een kwart miljoen US dollars uit exporten uit het vorig seizoen. Dit is het vijfvoudige van de productie van lokale ondernemers. Dat er zelfs verwijten zijn gemaakt in de politieke sfeer schoot de ministers dan ook in het verkeerde keelgat.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics