Nickerie.Net, donderdag 07 augustus 2008


Moordenaar van Arousha overgebracht naar jeugdcellenhuis

Geplaatst: 07/08/2008

Nickerie -  Het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de steekpartij op de OS Kisoensing is afgerond. Het strafdossier is al gestuurd naar het parket van de procureur-generaal. De verdachte Perwish Kanhai is al voorgeleid bij de vervolgingsambtenaar en de rechter-commissaris. De verdachte heeft al verlenging gehad. Hij is inmiddels overgebracht naar het jeugdcellenhuis Opa Doeli. Hier moet hij zijn voorarrest uitzitten en zal hij tegelijkertijd begeleid worden. Deze mededeling werd gedaan door de minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi gisteren, voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Opa Doeli heeft een geďntegreerd systeem en binnen dat systeem krijgt hij ook de nodige aandacht.

In nasleep van de steekpartij, waarbij de leerlinge Farousha Khodabaks gewelddadig om het leven is gebracht, coördineert het Bureau Slachtofferhulp Nickerie de hulpverlening aan de slachtoffers van deze schokkende gebeurtenis. Met het oog op de verwerking en de nazorg, is er binnen de samenwerkende partners van het bureau besloten om dit incident tweeledig aan te pakken. De psychologische hulpverlening richt zich hierbij op een zo spoedig mogelijke hervatting van het alledaagse leven, terwijl de nazorg zich richt op signaleren van mogelijke psychische complicaties. In dit kader worden vaststellingsgesprekken over bedoelde hulpverlening gevoerd met familie van het slachtoffer, familie van de dader, de dader zelf en leerlingen, ouders en leerkrachten.

In de periode tot aan de grote vakantie zullen dagelijks counselors aanwezig zijn, als deskundige hulp op de school voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Iedere dag zal elke klas beginnen met een kringgesprek, waarna de gewone lessen zullen aanvangen. Ook kunnen de ouders iedere ochtend op school met een counselor van de WIN-groep praten over mogelijk gesignaleerde gedragingen van hun eigen kinderen.

In samenwerking met Minov-Nickerie is een plan van preventieve maatregelen in voorbereiding, ter voorkoming van zulke gewelddadige handelingen, alsmede waarborgen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel op de scholen in het district Nickerie.

Minister Santokhi geeft aan dat het ministerie de slachtofferzorg niet alleen zal beperken naar deze specifieke situatie en doelgroep. Hij wil gelijk een quick scan uitvoeren in Nickerie. Naar zeggen van de bewindsman heeft hij ook de opdracht gegeven om het quick scan-beleid in Paramaribo en de andere districten uit te voeren, zodat personen die normafwijkend gedrag vertonen, gelijk gesignaleerd kunnen worden. Zijn ministerie werkt eraan om samen met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een beleid te ontwikkelen met betrekking tot de veiligheid op alle scholen. Hij heeft al een brief geschreven naar de korpschef om zo snel mogelijk met de directie van het Minov een plan te ontwikkelen voor de veiligheid op alle scholen.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics