Nickerie.Net, vrijdag 08 augustus 2008


Bruto Binnenlands Product Suriname vastgesteld op SRD 6,6 miljard

Vernon Texel, 08/08/2008

Paramaribo - Surinames Bruto Binnenlands Product (BBP) is door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) voorlopig vastgesteld op meer dan 6,6 miljard Surinaamse dollar ofwel 2,3 miljard US dollar. In 2006 was dit nog ruim SRD 5,8 miljard. Opmerkelijk is de bijdrage uit de industrie-/fabricagesector. Die is met SRD 1,2 miljard de grootste bijdrager aan het BBP, gevolgd door de mijnbouwsector met SRD 667 miljoen. Daarna leveren handel, woon- en commerciële diensten, financiële instellingen en de overheid (exclusief onderwijs en gezondheidszorg) ook een voorname bijdrage aan de totale productie in het land. Het aandeel van de informele sector aan de nationale productie ligt al dicht tegen een miljard SRD. In 2006 was dit nog ruim 800 miljoen.

Minister Clifford Marica van handel en Industrie zegt in eerste reactie dat de grote bijdrage van industrie en fabricage erop duidt dat “het kleinondernemerschap zich beter dan ooit ontwikkelt”. “Het kan ook zijn dat met name Chinezen hierin een voorname bijdrage leveren. Maar zekerheid hebben we nog niet”. De bewindsman wil de cijfers eerst goed bestuderen voor een nadere analyse. Toch noemt hij deze ontwikkeling opvallend, omdat het algemeen beeld nog steeds is dat de mijbouwsector het voorname aandeel heeft in het BBP. De huidige nationale productieomzet is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2003. Ook kan worden gesteld dat de staatsschuld van ruim SRD 2,5 miljard ongeveer 37 procent is van het recent vastgestelde BBP.

Eerder dit jaar in een bijeenkomst over het opstellen van een 2030 visie voor Suriname, verklaarde Wesley Hughes, directeur-generaal van het Jamaicaans Planningsinstituut, dat een groeiend BBP nog niet wijst op toenemende welvaart en een hoger ontwikkelingsniveau. Door de hoge prijzen voor grondstoffen op de wereldmarkt worden vrijwel alle landen getroffen door een stijgende inflatie. Suriname is geen uitzondering. Om toch ooit de status van ontwikkeld land te veroveren moet een centraal orgaan worden belast om volledige verantwoordelijkheid te tonen in het creëren van nieuwe ontwikkelingsvisies.

“Er moeten realistische doelen worden gesteld en elk land moet voor zijn bevolking een eigen visie ontwikkelen. Ontwikkeling is een proces, wat niet wegneemt dat zowel de samenleving als de leiders ambitieus moeten zijn”, zei hij toen. Om dit punt te bereiken adviseert Hughes totale verandering in de denkwijze van de gemeenschap. Suriname moet net als andere ontwikkelingslanden de afhankelijkheid voor financiering van eigen projecten door Europese, Amerikaanse en multilaterale instellingen doorbreken. Ook moet er een rode streep door middelmatige en kortzichtige (ontwikkelings)visies.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics