Nickerie.Net, vrijdag 08 augustus 2008


'DSB-Bank gevaar voor Nederlandse financiŽle markt'

08/08/2008

Paramaribo - FinanciŽle instellingen in Nederland hebben de Nederlandse monetaire autoriteiten verzocht de DSB-Bank (de Surinaamsche Bank NV, niet te verwarren met de in Nederland gevestigde bank DSB - die staat voor Dick Scheringa Bank ....red. N.Net) te verbieden financiŽle operaties te plegen op de Nederlandse financiŽle markt. Daarnaast vragen zij een onderzoek in te stellen naar geldtransacties tussen de DSB-Bank en de Nederlandse Rabobank, die illegaal en misleidend zouden zijn. In een brief aan president Nout Wellink van de Nederlandse Bank (dit is de Nederlandse Centrale Bank...red dWT) wordt erop gewezen dat zakendoen met de DSB-Bank de integriteit van het Nederlands Financieel stelsel aantast. Gelden vanuit Nederland kunnen via de Rabobank naar Suriname (en wel via de DSB-Bank) worden overgemaakt.

De Nederlandse Bankpresident wordt erop gewezen dat bij dit geldtransactieproces maar liefst drie wettelijke regelingen die gelden voor zulke transacties, worden overtreden of niet nageleefd. Het gaat om de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet betreffende Geldtransactiekantoren (WGT). In een bijlage van de brief wordt onder andere uitgebreid uitgelegd hoe de identificatieplicht bij overmakingen niet wordt nageleefd.

Gewezen wordt op de feiten dat het verrichten van vele geldransacties vanuit Nederland naar verschillende personen in het Caribisch Gebied, vaak gepaard gaat met de smokkel van cocaÔne naar Nederland. Daarnaast maken dit soort transacties het mogelijk dat Nederlanders die gelden hebben op buitenlandse banken buiten het zicht kunnen blijven van de Nederlandse autoriteiten of Nederlandse opsporingsdiensten. De financiŽle instellingen benadrukken de illegaliteit van de geldovermakingen, omdat de DSB-Bank niet is ingeschreven in het Nederlandse register van geldtransactiekantoren of kredietinstellingen. ďWitwaspraktijken zijn niet uitgesloten te meer omdat deze bank in Suriname hier bekend om staatĒ luidt een passage uit de brief.

De briefschrijvers merken voorts op dat de DSB-Bank niet in het bezit is van een WGT-vergunning, omdat zij niet is ingeschreven in het register van banken in Nederland. Hierdoor staat zij niet onder toezicht en controle van de Nederlandse Bank NV. Reden genoeg om het financiŽle stelsel daar aan te tasten en de rust op de financiŽle markt te verstoren. Een andere reden waarom de DSB-Bank moet worden geweerd om op de Nederlandse markt te opereren is volgens de briefschrijvers het feit dat de bank en haar directie strafrechtelijk zijn veroordeeld en hun integriteit in het geding is. Omdat de DSB-Bank het woord bank gebruikt en er in Nederland ook een Nederlandse DSB Bank is gevestigd, kan het imago van deze bank worden beschadigd, zeggen de briefschrijvers.

De krant heeft woensdag rond 14.00 uur geprobeerd een reactie te krijgen van DSB-Bankdirecteur Sigmund Proeve. Van zijn secretaresse is vernomen dat hij in een vergadering zat en dat er zou worden teruggebeld. Dat telefoontje kwam nooit en het is dWT tot gisteravond laat niet gelukt de bankdirecteur te spreken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics