Nickerie.Net, zaterdag 09 augustus 2008


Bewoners van Wageningen snakken naar water
Geplaatst: 08/08/2008

Nickerie -  Bewoners van Wageningen in het distrikt Nickerie hebben wederom alarm geslagen dat zij voor de zoveelste maal zonder water zitten. Bewoners van dit woongebied zeggen dat zij sedert vorige week hebben gemerkt dat de waterdruk steeds aan het afnemen was, totdat er geen druppel water meer uit de kraan komt. Schoolhoofd P. Gokoel bevestigde het probleem en zei gelijk dat deze situatie al ongeveer twee weken duurt en niemand iets eraan doet. Gokoel zegt dat zijn school gisteren zonder water zat. “Het water komt van tijd tot tijd wel, maar het sijpelen uit de kraan is nog lang niet voldoende voor de school”, zegt Gokoel.

De schoolleider zei verder dat hij genoodzaakt zal zijn om over te gaan tot sluiting van de school. Uit ander bronnen in Wageningen is vernomen dat vermoedelijk een van de waterpompen moet zijn doorgebrand en er niet voor vervanging is gezorgd, waardoor dit probleem bijkans de hele gemeenschap van Wageningen treft. ADS Emanuelson gaf aan dat het niet de eerste keer is dat zulks zich voortdoet. De watervoorziening te Wageningen, die al sterk verouderd is, moet een algehele beurt krijgen. Bewoners moeten nu kilometers afleggen om water naar huis te sjouwen. Delen van de hoofdleiding zijn in bepaalde buurten doorgesneden om water op te vangen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics