Nickerie.Net, zaterdag 09 augustus 2008


Rijstexporteurs stomverbaasd over uitspraken ministers
Geplaatst: 08/08/2008

Nickerie -  De Vereniging van Surinaamse Rijstexporteurs (VRE) is stomverbaasd over de uitlatingen die bij de laatstgehouden persbriefing van de Raad van Ministers zijn gedaan door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel en Industrie (HI). Deze beleidsmakers trachtten de rijstexporteurs letterlijk ‘zwart te maken’. Echter zet de VRE een aantal zaken op een rijtje. De moeizaam bevochten teruggave van de door exporteurs betaalde invoerrechten is bedoeld om de “af-boerderijprijs” voor de padieproducent aan te vullen naar een meer acceptabel niveau. Als deze constructie niet bestond, zou de padieproducent een veel lagere prijs voor zijn product ontvangen.

De LVV-minister heeft het volkomen mis, als hij stelt dat kapitalisten de gang van zaken in de sector wensen te bepalen. ‘Hij is kennelijk vergeten dat niet alleen kapitalisten in de gelederen van zijn eigen partij, maar ook diverse agrarische organisaties daar buiten, zijn ministerschap op LVV hebben aangemoedigd. Degenen die de minister nu bestempelt als kapitalisten, willen niets anders dan een goed beleid, waardoor de sector kan groeien en bloeien.’
Ook de minister van HI, met wie overigens een goede relatie bestond, slaat de plank volledig mis. De VRE heeft begin mei 2008 becijferd dat er in termen van hoeveelheid rijst ongeveer 41.000 ton rijst beschikbaar zou zijn voor de periode tot en met half september 2008.

De VRE heeft er aan meegewerkt, dat er een inschrijving komt, teneinde de binnenlandse markt van rijst te blijven voorzien. Met name de rijstvoorziening aan de minst draagkrachtige personen zou veilig gesteld moeten worden. Men ging ook akkoord met het tijdelijk instellen van de vergunningsplicht voor rijstexporten. Maar hoe lang is tijdelijk? Als de minister zelf aangeeft, dat er ca 14.000 ton rijst is geëxporteerd en er een inschrijving komt voor maximaal 2.000 ton rijst, dan mag men aannemen dat er voldoende rijst beschikbaar is voor de lokale markt. Men hoeft dus niet bevreesd te zijn voor een mogelijke rijstschaarste op de markt. Hiervan is er totaal geen sprake.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics