Nickerie.Net, zaterdag 16 augustus 2008


Ferrier ziet goede economische perspectieven voor Suriname

Eric Mahabier, 15/08/2008

DEN HAAG - Surinames laatste gouverneur tevens eerste president, Johan Ferrier, ziet voor Suriname goede economische perspectieven, die het land in een versnelde groei kunnen brengen. De 98-jarige Ferrier die vanuit Nederland de sociale, maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen volgt, zegt dat de zittende regering haar uiterste best schijnt te doen om het land tot een welvarende staat te maken. “De informaties die ik krijg houden mij op de hoogte van wat er gebeurt in Suriname. Ik hoor gelukkig verhalen over uitdijende economie. Dat doet me natuurlijk goed”, reageert de oud-president op vragen van dWT. Hij benadrukt vanuit “afstand”, zoveel mogelijk de ontwikkelingen te volgen.

Oud-president Johan Ferrier (98 jaar).-dWT foto/ Eric Mahabier .

Ten aanzien van het Decemberstrafproces hoopt de voormalige gouverneur van Suriname dat “door een goede rechtsgang een einde komt aan het trauma waarin we allemaal beland” zijn. Het verlenen van amnestie aan de verdachten in deze zaak vindt Ferrier niet “juist”; hij wil kijken wat de rechtsgang oplevert.

Als laatste gouverneur en eerste president had Ferrier ook te maken met de Toescheidingsovereenkomst. Suriname wil deze overeenkomst opzeggen, maar stuit op hevige protesten van Nederlanders en Nederlandse organisaties, die de Nederlandse regering onder druk zetten deze overeenkomst intact te houden.

Vanwege het “tekort aan kennis op dit gebied”, wil Ferrier geen uitspraak doen over al dan niet beëindigen van de Toescheidingsovereenkomst. “De directe betrokkenen kunnen het beste oordelen aan de hand van redelijke gebeuren”, blijft de oud-president kort in zijn antwoord. Ferrier zegt zich altijd heel gelukkig te voelen tussen Surinamers en is enorm ingenomen met de waardering die hij van ze krijgt bij openbare activiteiten. “Allemaal hartverwarmend. Suriname is mijn land”, zegt oud-president Johan Ferrier.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics