Nickerie.Net, zaterdag 16 augustus 2008


Leakat Mahawatkhan: ‘Overheid zorgt doelbewust voor kelderen padieprijs’
Geplaatst: 15/08/2008

Nickerie -  ‘De overheid zorgt doelbewust voor het kelderen van de padieprijs’, gaf padieproducent, verwerker en exporteur Leakat Mahawatkhan onomwonden en heel boos aan DBS te kennen. Ondanks het feit dat diverse beleidsmakers reeds geruime tijd op de hoogte zijn gesteld, dat er momenteel sprake is van een overschot aan padie van 20.000 ton, worden er geen enkele maatregelen getroffen om het probleem op te lossen. Zo was het voorstel gedaan om de padie middels een openbare veiling te verkopen. Echter, maatregelen om dit te realiseren zijn tot nog toe uitgebleven. ‘Wij garanderen dat er genoeg rijst is voor de gemeenschap. Men hoeft beslist niet te vrezen voor een schaarste’, verzekert de rijstproducent. Hij vindt het alleen maar jammer dat de beleidsmakers geen geloof hieraan hechten.

Onlangs heeft het ministerie van Handel en Industrie een brief gestuurd naar enkele molenaars, waarbij de vraag is gesteld hoeveel rijst zij voor de lokale gemeenschap in voorraad hebben. ‘Maar, niet alle molenaars exporteren hun rijst’, zegt Mahawatkhan. Deze handelswijze vindt hij gewoon ‘water naar zee dragen’. Het zit hem behoorlijk dwars dat de vergunningsplicht van de rijstexporteurs nog steeds niet is opgeheven. Volgens hem schuilt een politiek spelletje hierachter. Dit zou bedoeld zijn om de prijs van padie doelbewust te doen kelderen. Vanwege de vergunningsplicht gaat de rijstexport heel moeizaam. ‘De beleidsmakers die dat hele ding frustreren, komen ons zeggen dat wij ons als volwassenen moeten opstellen. Zij moeten eerst proberen om te ondernemen middels het opzetten van een gemakkelijke onderneming, namelijk een broodjeswinkel. Dan pas gaan zij zich in onze schoenen kunnen verplaatsen. Want, hoe uitgebreid wij ze ook uitleggen wat onze problemen zijn, ze snappen ons gewoon niet.’ Op maandbasis verbruikt de lokale gemeenschap ongeveer 2.000 ton padie.

Padieproducenten moeten nog steeds grote bedragen aan invoerrechten en omzetbelasting betalen, wanneer zij materieel importeren voor het verrichten van de werkzaamheden. Ook bij het binnenhalen van chemicaliën moeten zij deze lijdensweg ondergaan. Alleen de invoer van kunstmest verloopt een beetje soepel. Hiervoor worden geen invoerrechten betaald.

Het staat als een paal boven water dat het overschot aan padie weggewerkt moet worden. Over drie weken wordt opnieuw een aanvang gemaakt met de oogst. Indien de schuren propvol zitten, bestaat het gevaar dat de padie in kwaliteit achteruitgaat enerzijds en anderzijds zal er geen ruimte zijn voor het opslaan van nieuwe voorraden.

‘Ja, dan kunnen de verwerkers de padie niet opkopen omdat hun schuren vol zitten. Maar dit heeft de regering zelf in de hand gewerkt door het opleggen van de vergunningsplicht om de lokale sector ‘zogenaamd te beschermen’. Dit alles gaat zorgdragen voor het kelderen van de padieprijs. Dit is een zeer criminele daad van de overheid’, aldus Mahawatkhan.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

15-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics