Nickerie.Net, vrijdag 22 augustus 2008


Prof. Caram: geldimport leidt tot inflatie

Martin Redjodikromo, 19/08/2008

Paramaribo - De inflatie van Suriname zit gemiddeld rond de 10 procent per jaar, terwijl dat globaal rond de 6 procent zit. Een combinatie van een instroom van buitenlands kapitaal en het verstrekken daarvan tegen zachte percentages hebben ertoe geleid dat er meer geld in omloop komt en dat daardoor de inflatie wordt aangewakkerd.

dWT Foto/Roy Ritfeld De instroom van buitenlands geld beschikbaar gesteld door internationale organisaties en donoren voor allerlei projecten, is wel van invloed op de inflatie.-.

Professor Anthony Caram van het Institute for Social and Graduate Studies (ISGR) van de Anton de Kom Universiteit, zei afgelopen woensdag nog dat de ontwikkelingen in de wereld zich ook in Suriname manifesteren. “De bestedingen zijn veel te hoog en de monetaire expansie is veel te ruim.” Volgens hem neemt dan de geldhoeveelheid toe, met als gevolg dat de bestedings- en kosteninflatie stijgen. De stelling poneerde hij tijdens een lezing van professor Henk Jager over herlevende stagflatie.

 

Volgens Satcha Jabbar van Spaar- en Kredietcoöperatie Godo, kan de verhoogde inflatie niet alleen worden toegeschreven aan de instroom van buitenlands kapitaal. “In Suriname wordt het aanbod (van goederen en diensten) bepaald door de importen en dus de aanwezigheid van vreemde valuta; dat kan inderdaad de koersen en daarmee de prijzen beïnvloeden.” Ze vestigt er ook de aandacht op dat er prijsinflatie optreedt wanneer de vraag naar goederen en diensten groter is dan het aanbod. Waarmee ook rekening moet worden gehouden is dat er kosteninflatie kan optreden bij een situatie van bijna 100 procent werkgelegenheid als uitvloeisel van economische groei. Dit betekent dat werkers hogere lonen kunnen gaan eisen of moeten overwerken, of er moet arbeid worden geïmporteerd.

Alhoewel er nu overschotten zijn op de lopende rekening van de staat en er in feite geen last wordt ondervonden van de inflatie, vindt professor Jager toch dat de SRD geapprecieerd (waardevermeerding van een geldsoort) moet worden. “Maar op zichzelf kies je voor een extra appreciatie dan weet je dat de inflatie, die anders zou zijn ontstaan, daardoor behoorlijk ge-dempt wordt.” Hij is voorstander van die appreciatie omdat hij erin gelooft dat daardoor toekomstige prijsstijgingen worden tegengegaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

22-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics