Nickerie.Net, maandag 25 augustus 2008


Campagne preventie kindermishandeling WIN-groep afgesloten
Geplaatst: 25/08/2008

Nickerie -  De WIN-groep heeft recentelijk de door haar gelanceerde schoolcampagne ‘Preventie kindermishandeling’ succesvol afgesloten. Deze campagne werd het vorig jaar tijdens de Internationale Dag tegen Kindermishandeling gestart te Wageningen in het district Nickerie. Deze campagne richtte zich op kinderen van alle vijfde en zesde klassen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) in de districten Nickerie en Coronie. Volgens de voorzitter van WIN-groep, Antoine Elias, ging het om dertig scholen, waar bijkans 2000 kinderen zijn bereikt.

Het voornaamste doel van deze schoolcampagne was om de leerlingen bewust te maken van kindermishandeling en wat zij al in een heel vroeg stadium zelf kunnen doen als hen iets overkomt. De nadruk werd volgens Elias dus gelegd op wat jonge kinderen zelf kunnen doen als zij hiermee geconfronteerd worden. De boodschap was: ‘Houd het “slechte” geheim niet langer geheim!’.

Het bestuur van de WIN-groep ziet met voldoening terug op een geslaagde campagne en zal campagne blijven voeren zolang kindermishandeling bestaat. Ook in het nieuwe schooljaar zullen er naar zeggen van Elias wederom op alle lagere scholen in beide districten preventiecampagnes tegen kindermishandeling gevoerd worden. De officiële afsluiting van de campagne heeft plaatsgevonden in het district Coronie.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

25-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics