Nickerie.Net, maandag 01 september 2008


SPBA - Oogst gestart, padieprijs nog onbekend’

Geplaatst: 01/09/2008

Nickerie -  Volgens de zegsman van de SPBA, Harinanan Oemraw, is het verwonderlijk dat de padieprijs nog niet bekend is, terwijl de oogst al is aangevangen. Oemraw zegt dat de HI-minister vooralsnog niks van zich heeft laten horen, maar wel eerder paraat stond om de export van padie aan banden te leggen. “Het bevreemdt me ten zeerste waarom de minister nu afwezig is bij bepaling van de padieprijs, of is het geen taak van de minister, die bewust een winterslaap voor zich heeft ingecalculeerd om eerst de kat uit de boom te kijken, om vervolgens op te treden.” Oemraw zegt dat de 25% stijging in de sector erop wijst dat boeren een marktconforme prijs gepresenteerd krijgen van de opkopers. Indien dit niet het geval zal zijn, zullen padieboeren voor de zoveelste maal benadeeld worden. Het is daarom wenselijk dat de overheid inkomt met een subsidie om de boeren zoveel als mogelijk te compenseren voor de gemaakte kosten. Wanneer de centrale overheid verzuimt in deze, zal het zeer nadelige gevolgen hebben voor de rijstproductiesector.

“Wij hebben steeds erop aangedrongen om de zogenoemde government take terug te vragen”, zegt Oemraw. Hierover is steeds gesproken meent de SPBA-woordvoerder. Volgens de SPBA-topper is de oogst inmiddels op verschillende locaties van start gegaan. In de Middenstandspolder zijn rijstoogstmachines al bezig met de oogst. Echter kan Oemraw nog niets zeggen over de opbrengst in dit stadium. Oemraw gaf mee dat zij nog even kijken wat er in de overige gebieden plaats zal vinden, alvorens een uitspraak te doen. Aangehaald is dat de oogst tot eind oktober zal duren. Anderzijds is verder gezegd dat de volgende inzaai in de maand november zal starten en bijkans tien weken zal duren. De boeren hopen dat indien de brandstofprijs gunstig zal zijn, er meer inzaai plaatsvindt. Zo niet, vrezen zij dat de 20.000 hectare moeilijk gehaald zal worden.

Over geruchten als zou de prijs van padie gedaald zijn, zeggen de boeren hiervan nog niet zoveel te merken is. Boeren in Nickerie vechten ervoor dat de regering maatregelen treft voor vrijstelling van invoerrechten op onderdelen en machines bestemd voor de rijstproductiesector. Bij de import van ureum zeggen zij dat de kosten bij de douane toch zwaar drukken en zij toch nog steeds statistiekrecht en consentrecht moeten betalen. De andere kosten waaronder bewaarloon en stripkosten moeten ook niet onderschat worden. Ten aanzien van stripkosten menen de boeren dat deze enorm hoog zijn. Daarnaast is er ook geen adequate stripruimte. De kosten zijn te hoog zegt Oemraw. De regering zal er naar toe moeten werken om de boeren beter te faciliteren, wil Suriname concurrerend bezig zijn ten opzichte van het westelijk buurland Guyana. In dat land spaart de overheid kosten noch moeite om de padieboeren tegemoet te komen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

01-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics