Nickerie.Net, maandag 01 september 2008


Eerste MRI-centrum te lande in gebruik

Erna Aviankoi, 30/08/2008

Paramaribo - Het eerste diagnostisch centrum voor MRI (Magnetic Resonance Imaging of magnet-scan...red) in Suriname is op 29 augustus 2008 officieel geopend. Deze mijlpaal is “grensverleggend en een eindproduct uit het niets”, meent Eddy Joemankhan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het gebouw van de MRI staat aan de noordzijde van het ziekenhuiscomplex begrensd door de Flustraat. De realisatie hiervan komt door gezamenlijke inspanning van het ziekenhuis en de private sector. “Een historisch moment van hoe de publieke en de private sector kunnen samenwerken”, merkte Rudie Tjong Tjin Joe, financieel directeur van het MRI-Centrum, op. Het tarief voor een basisscan is 200 US dollar. Van elke behandeling gaat tien procent naar het AZP.

dWTfoto / Werner Simons President Ronald Venetiaan en algemeen directeur van het MRI-Centrum, Erik Kafiluddin, in gesprek. Op de achtergrond is de scan deels zichtbaar. Het centrum, dat staat op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is gisteren officieel in gebruik genomen.-.

Met deze nieuwe ontwikkeling kunnen afwijkingen in één beeld zichtbaar worden gemaakt, met betere informatie over de aard en de plaats van de afwijking, waardoor een gerichte behandeling beter mogelijk wordt. De opening van het centrum had grote belangstelling van onder anderen medici, ziekenhuisdirecteuren en zorgdienstverleners. President Ronald Venetiaan die de officiële opening verrichtte was enthousiast over het bereikte resultaat. Hij toonde zich bijzonder ingenomen tijdens de rondleiding in het gebouw op weg naar de MRI-scan. Zestien jaar geleden nam de president ook de eerste CT-scan voor Suriname in gebruik.

Algemeen directeur van het centrum, Erik Kafiluddin, denkt dat met dit apparaat een grote inhaalslag zal kunnen worden gemaakt. Hij typeert deze ontwikkeling als “invulling geven aan het streven van medici naar kwaliteitsverbetering”. Er zijn nu al plannen voor uitbreiding en verdere verbetering van de kwaliteit. Als pioniers op dit vlak heeft het team de nodige slagen moeten incasseren. Joemankhan denkt dat met de komst van het centrum ook een goede stap is gezet in de behandeling van kanker. Een andere reden waarom het ziekenhuis het partnerschap aanging is omdat met de komst van particuliere laboratoria patiënten werden weggesnoept.

Dit had invloed op de inkomsten van de instelling. Tjong Tjin Joe zal ervoor zorgen dat de middelen goed worden besteed. Zo zullen financiële reserves worden opgebouwd om onderhoud of vervanging van de MRI vlot te kunnen afhandelen. Hij vindt dat de tarieven van het centrum de laagste zijn, vergeleken met andere landen met zo'n MRI-scan van dezelfde kwaliteit. Het centrum wordt niet gesubsidieerd. De MRI-scan is geïnstalleerd door Medical Care System, het bedrijf van de Surinamer Henry Spong die in Spanje woont. Het centrum is een naamloze vennootschap van het AZP en de initiatiefnemers Kafiluddin en Tjong Tjin Joe.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics