Nickerie.Net, maandag 01 september 2008


Ook wrakingsrechter gestuit door Kanhai

Greg Sitaram, 30/08/2008

Paramaribo - Desi Bouterses advocaat Irwin Kanhai heeft gisteren ook rechter Ewald Ombre gewraakt. De zitting waarin het bezwaar tegen deelneming van krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor in het 8 Decemberproces behandeld zou worden was nauwelijks geopend of Kanhai diende zijn protest in tegen Ombre.

Deze rechter die aangesteld is als president van de hofkamer is volgens Kanhai onvoldoende objectief in deze rechtszaak. Woordvoerder van het 8 Decemberstrafproces, Marjory Sanches, geeft in een persverklaring aan dat de wrakingsgrond gelegen is in de beschikking welke op 31 oktober 2000 door rechter Ombre is gewezen. Daarin stelt Ombre dat de voormalige legerleider vervolgd moet worden terzake de op 8 december 1982 gepleegde strafbare feiten.

Kanhai is van mening dat vanwege deze omstandigheid er twijfels bestaan over de neutraliteit van Ombre. De wraking is volgens Sanches voorgelegd aan de president van het Hof van Justitie, John von Niesewand die weer een kamer zal moeten instellen om over deze nieuwe wraking te oordelen. Desgevraagd zegt Kanhai dat hij de wraking niet publiekelijk zal bespreken.

Dit temeer omdat de behandeling in de raadkamer is geschied. “Wat in raadkamer besproken is ga ik nimmer in de pers gooien,” stelt Kanhai met klem. Bouterse, hoofdverdachte van de Decembermoorden, ventileerde via zijn raadsman dat Valstein-Montnor onvoldoende onpartijdig zou zijn om zijn zaak te behandelen; haar man zou een bepaalde relatie hebben met coalitiepartij NPS. Van de politieke partij zou hij kosteloos gebruik mogen maken van een zaal om lessen in gevechtssport te verzorgen. Bouterse beweert al jaren dat het strafproces een politiek proces is om hem schaakmat te zetten.

Op de zitting van 25 juli kwam Kanhai met het eerste wrakingsverzoek. Ook deponeerde hij het verzoek de media, of delen daarvan, voortaan uit te sluiten het proces tegen Bouterse nog bij te wonen. Er zou volgens Kanhai een “diepe animositeit” bestaan tussen zijn cliënt en de media. De Krijgsraad doet na de beslissing van het Hof van Justitie over het wrakingsverzoek uitspraak over het eventueel uitsluiten van de media bij het strafproces tegen de vroegere legerleider. Hij en 24 anderen worden ervan verdacht de moord op 15 tegenstanders van het toenmalig dictatoriaal regiem in 1982 op hun geweten te hebben.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-08-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics