Nickerie.Net, donderdag 04 september 2008


Vergunningsplicht rijstexporten opgeheven
Geplaatst: 04/09/2008

Paramaribo / Nickerie -  De vergunningsplicht voor rijstexporten wordt per 4 september 2008 opgeheven. Dit betekent dat rijstexporteurs vanaf 4 september 2008 geen vergunning van het ministerie van HI meer nodig hebben om rijst te exporteren. Dit deelde minister Clifford Marica van Handel en Industrie mede tijdens de maandelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Daarbij wees de HI-minister erop, dat een aantal maanden terug er een ontwikkeling was waarbij de rijstprijzen op de wereldmarkt enorm waren gestegen. Ook was de vraag naar rijst toen enorm gestegen. “Het voornemen om rijst te exporteren kon ons land in een zodanige positie manoeuvreren dat de locale behoefte onder druk zou kunnen komen te staan.”

De regering heeft toen besloten om voorzieningen te treffen opdat de locale behoefte niet in problemen zou komen. Er is toen een vergunningsplicht ingesteld voor de rijstexporten, alleen om te garanderen dat er genoeg rijst zou zijn voor de binnenlandse behoefte. Er is toen informatie verzameld omtrent de totale rijstproductie, de locale behoefte en het voornemen om te exporteren. Minister Marica wijst erop, dat de regering deze zaak continue evalueert. Thans kan volgens de bewindsman worden vastgesteld, dat Suriname nog voldoende rijstvoorraden ter beschikking heeft, omdat de voornemens voor de export van rijst niet conform opgave zijn uitgevoerd. Er bestaat dus voldoende ruimte om nog te exporteren. Er is thans een situatie, waarbij er voldoende rijst op de wereldmarkt is.

De vrees voor een mogelijke rijstschaarste in Suriname is niet meer aanwezig, benadrukt de HI-minister. Daar de regering voorstander is van liberalisatie in de economie, heeft zij het besluit genomen, om de plicht om een vergunning aan te vragen voor rijstexporten per 4 september 2008 op te heffen. Er is dus vanaf 4 september 2008 geen vergunning vanwege het ministerie van HI meer nodig om rijst te exporteren. De regering blijft de situatie scherp in de gaten houden en zal waar nodig maatregelen treffen, om zo de bevolking van genoegzaam voedsel te blijven voorzien, meldt de afdeling Voorlichting van HI.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics