Nickerie.Net, woensdag 03 september 2008


Dagblad Suriname redactioneel:

Verwijten van Bouterse - hypocrisie ten top

Paramaribo - Afgelopen week hebben wij een staaltje hypocrisie gezien van uitzonderlijke vorm. De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, wordt belaagd en men probeert een aanval op hem te openen met grof geschut. Te Coronie opent de voorzitter van de NDP een aanval op de minister. Vanaf het aantreden van de minister is de NDP-voorzitter aan de gang en de haal met deze minister. Ook vanwege het decemberstrafproces is er veel rivaliteit tussen de twee heren. Beide heren proberen in gedekte taal, zodra die de kans krijgen, elkaar van repliek te dienen.

 Natuurlijk heeft de minister een zakelijke benadering omdat hij een verantwoordelijke functie bekleedt. Hij kan zich namelijk niet verlagen tot een ongemanierd optreden en ongenuanceerd kreten uitslaan. En, zo ging het ook in het district Coronie afgelopen weekend, deze keer geen cabaret op de Berm, maar cabaret in Coronie. Voor het volk moet het een primeur zijn geweest. Eerst wordt een beeld geschetst van onrecht in Suriname. De ontheffing van de hoogste politieambtenaar in het district Nickerie zit de NDP-top hoog. Als NDP’er kunnen wij ons dit voorstellen. Maar, als er gegronde feiten zijn, heeft de minister alle recht samen met de top van het KPS op te treden.

Weet u wat onrecht is? Dat is 15 onschuldige burgers zonder een eerlijk justitieel proces vermoorden en 15 families en vele generaties opzadelen met de vraag naar de ware toedracht van de moorden. Dat is onrecht tegen de staat, het Surinaamse volk en de 15 getroffen families. De vrouw van de minister van Justitie en Politie zou een stuk grond en huis hebben gekocht van een persoonlijkheid (August Adjoeba, alias Segebai) met een crimineel verleden die recentelijk in Amsterdam is vermoord. Wat een openbaring. De delen van de transportakte en verkoopakte worden in een bepaalde krant gepubliceerd en een radiostadion blaast het geheel erg op. Nu is onze minister van Justitie en Politie van alles en nog wat beschuldigd. Hij loop als een olifant door de porseleinen kast in Suriname. Dat zint de gevestigde orde helemaal niet.

 Al die kleine en grote belangen in ons land komen in gevaar. Tot nu toe heeft men nog niet goed kunnen uitleggen aan het volk wat zo fout is aan het handelen van de minister van Justitie en Politie. Zijn vrouw heeft een stuk grond gekocht dat zou toch mogen? Ze zou op dat moment de Nederlandse nationaliteit bezitten. Grote delen van de Surinamers hebben een Nederlands paspoort en meerdere vrouwen en kinderen van hoogwaardige bestuurders in Suriname. Tweede kritiek is de prijs waarvoor het pand en de grond gekocht zijn De familie Santokhi zou grond en pand voor een te lage prijs hebben gekocht. Als koper en verkoper overeen zijn gekomen een bedrag voor verkoop dan is er niets aan de hand. De verdachtmaking zit hem kennelijk in het gegeven dat men suggereert dat vanwege vermeende banden met de verkoper de familie voor een symbolisch bedrag heeft kunnen kopen.

De familie Santokhi heeft tenminste gekocht, anderen hebben jaren van de staat en volk gestolen en nooit iets zelf gekocht. Een ander relatie die ten onrechte wordt gelegd, is de vermeende relatie die onze minister zou hebben met de verkoper. Dat moet nog worden bewezen. Er zijn duizenden Surinamers die zaken met deze persoonlijkheid hebben gedaan, omdat bekend is dat de persoon eigenaar was van verschillende bedrijven. Dat de zaak een bijzondere case wordt als de minister van Justitie en Politie opduikt, mag een gegeven zijn.
Immers, hoge bomen vangen veel wind. Maar, grote verhalen aan de case te koppelen en zwaar overtrokken beschuldigingen aan het adres van de minister te bezigen is een ziekelijke bezigheid. Aan de andere kant zou je moeten zeggen “look who is talking?”.

Uitgerekend de voorzitter van de NDP moet zich niet bezighouden met deze zaken want uitgerekend hij kan niet in de zon staan met de hoeveelheid boter op zijn hoofd. Natuurlijk wil men onder het volk tweedracht stichten en deze minister stigmatiseren. Zeer bewust wil men de minister in een kwaad daglicht brengen. Kwalijke zaak, maar wij zijn het niet anders gewend van de NDP-voorzitter. Laat hij een keer zijn gezicht vertonen in de rechtszaal wanneer men hem oproept. Dan pas kunnen wij respect voor hem opbrengen. De minister is door zijn werk, inzet en dedicatie een gevaar voor zichzelf geworden. Dit in ogen van anderen die natuurlijk hun belangen in gevaar zien komen. Een hetze is al langere tijd aan de gang en naar mate de verkiezingen naderen zal men met nog meer rotzooi komen. Wij moeten voorbereid zijn op het ergste. De uitleg van de minister zelf moeten wij daarom niet al te veel in twijfel trekken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics