Nickerie.Net, dinsdag 09 september 2008


ADEK Universiteit organiseert internationaal congres gedragsproblemen en jeugddelinquentie

Geplaatst: 04/09/2008

Paramaribo -  De Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert in het kader van het 40-jarig bestaan van de universiteit, op 27, 28 en 29 oktober 2008 een internationaal congres over ‘Gedragsproblemen en jeugddelinquentie bij kinderen en adolescenten’. Gedragsproblemen en jeugdcriminaliteit behoren tot de moeilijkste sociale problemen waarmee een samenleving wordt geconfronteerd. Daarom vereist studie van deze onderwerpen meer dan de gebruikelijke zorgvuldigheid en kritisch denken.

Wil men voor kwetsbare jongeren een geďntegreerd beleid ontwikkelen, dan zijn eenduidige en realistische doelstellingen van belang. Hiermee is direct het centrale thema van het congres geformuleerd. De wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie vormen het leidende principe. De jarige universiteit wil door het organiseren van dit congres bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van maatschappelijk ongewenste situaties in de Surinaamse samenleving, vooral in het belang van de toekomst van de kinderen en jongeren zelf.

Internationale experts schatten dat de jeugdfase bij 15 – 20 % van de jongeren om verschillende redenen problematisch verloopt. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij elke samenleving om hieraan een positieve wending te geven. Dat heeft de recente tragedie op de Kisoensinghschool in Nickerie de Surinaamse gemeenschap wel geleerd.

Op de eerste dag wordt een internationaal vergelijkend onderzoek naar gedragsproblemen gepresenteerd, waarin ook Surinaamse gegevens zijn verwerkt. De tweede dag wordt besteed aan een internationaal onderzoek naar jeugddelinquentie waarin Suriname is meegenomen. De derde dag van het congres zal in zijn geheel besteed worden aan het doordenken van preventie- en interventiebeleid ten aanzien van gedragsproblemen en jeugdcriminaliteit. In beleidsgerichte workshops zullen concrete maatregelen worden ontwikkeld en vastgelegd op het terrein van het (pedagogische en justitiële) jeugdbeleid, zowel in preventieve als in curatieve zin. Hieraan zullen Surinaamse beleidsmakers (justitie, onderwijs, sociale zaken, volksgezondheid, etc.) participeren.

Een groot aantal internationale experts zal tijdens dit congres acte de présence geven. Prof. Tremblay uit Canada zal de keynote-speech houden. Onderzoekers als mr. Kasdipowidjojo, prof. Bovenkerk en prof. Van der Wolf zullen hun onderzoeksresultaten presenteren. Veel onderzoekers en beleidsmakers uit binnen- en buitenland zullen deelnemen. De jongerenorganisaties worden ook uitgenodigd en ten zeerste aangemoedigd deel te nemen aan dit congres.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics