Nickerie.Net, dinsdag 09 september 2008


Opkoopprijs padie keldert naar SRD 60

Beta Debidien, 09/09/2008

NIEUW-NICKERIE - De opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kg is per afgelopen weekend gekelderd naar SRD 60. Bij de aanvang van de najaarsoogst eind augustus werd voor dit product SRD 70 neergeteld door de opkopers/verwerkers. Vrijdagavond heeft de Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE) de ontstane situatie als gevolg van de dalende prijzen van rijst en rijstproducten in het buitenland besproken met haar leden.

“Als gevolg van de dalende prijzen op de wereldmarkt, hebben wij onderling geen afspraak over de opkoopprijs kunnen maken. Elke opkoper/verwerker is vrij om zijn bod te doen aan de boer. Trouwens, het gaat om vraag en aanbod en dat weet een ieder”, zegt George Pahlad, VRE-voorzitter na afloop van de vergadering aan dWT. Volgens Pahlad is de padie die nog in het veld ligt te rood gekleurd en ook van een lagere kwaliteit.

dWTfoto - Padie wordt gelost om getransporteerd te worden naar de droogfaciliteit van de molen. De opkoopprijs van padie is gekelderd naar SRD 60 per baal.-.

Leakat Mahawatkhan, opkoper tevens rijstproducent, heeft ook nog geen opkoopprijs berekend. Die zal afhankelijk zijn van de prijzen die lokaal en internationaal worden gehanteerd. “Als producent wil ik ook geen padie verkopen tegen een lage prijs en nog minder dat er verliezen optreden bij de productie. We moeten ervoor zorgen dat de boer geen verlies lijdt en ook niet dat wij als verwerkers kapot gaan en volgend seizoen niet meer in staat zijn om padie op te kopen”, aldus Mahawatkhan. Na afloop van de vergadering nam een deel van de leden het besluit om de padie op te kopen voor SRD 60 per baal. Harinandan Oemraw is voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA).

Hij is er niet over te spreken dat deze opkopers de prijs van padie met SRD 10 hebben gedropt. Vooral daar alle prijzen voor inputs (diesel, onderdelen, ureum, enz.) drastisch omhoog zijn gegaan met als resultaat dat dit seizoen de productiekosten per hectare 4.250 SRD bedragen. “Indien de padieprijs niet op het niveau van SRD 75 per baal komt te liggen, zullen vele boeren verliezen lijden”, waarschuwt Oemraw. Hij wijst erop dat de rijstprijzen internationaal ook niet zo slecht zijn dat de opkoper/verwerker niet meer kan bieden dan SRD 60. Oemraw vraagt zich af waar de bezorgdheid van de overheid nu blijft. Als die reactie uitblijft verwacht hij dat de boeren het “als vanouds” weer zullen moeten ontgelden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics