Nickerie.Net, maandag 08 september 2008


VP Sardjoe doet opnieuw belofte verhoging aan raadsleden

Asha Chaturi, 08/09/2008

NIEUW-NICKERIE - Districts -en ressortraadsleden krijgen binnenkort een verhoging, beloofde vice president Ramdien Sardjoe afgelopen zaterdag tijdens zijn bezoek aan Nickerie. Sardjoe vindt namelijk dat de raadsleden een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van het district en de verschillende ressorten.

VP Ramdien Sardjoe vertelt journalisten over de verhoging van de gelden voor DR- en RR leden.-

Een week geleden is daarom hierover het besluit genomen voor de positieverbetering van de DR- en RR-leden. Zij zullen 12,5 procent verdienen van het bedrag van een lid van de Nationale Assemblee en daarboven op nog eens zeven procent representatiekosten. Er is ook een koppeling gemaakt tussen de vergoeding van de DR- en RR-leden met datgene wat een lid van DNA verdient.

Dit betekent dat indien het salaris van een lid van DNA verhoogd wordt, dat van DR- en RR-leden automatisch verhoogd zal worden. Sardjoe zegt dat ze wel beter moeten worden ingezet, want er is voldoende bereidheid aanwezig om te werken. Volgens Sardjoe is het aan de regering gelegen om hen in te zetten op een wijze die als nuttig kan worden ervaren in onze samenleving. Parlementariėr Kries Matai zegt dat door deze maatregel de leden gemotiveerd zullen zijn hun werk beter te doen. Tot nu toe verdient een DR-lid srd 240 een een RR-lid srd 180 per maand.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics