Nickerie.Net, dinsdag 09 september 2008


Venetiaan en Jagdeo : ‘Economische ontwikkeling voorop in discussies duurzaam bosbeheer’

09/09/2008

Paramaribo - President Ronald Venetiaan en zijn Guyanese collega Bharat Jagdeo, hebben gisteren op de openingsdag van de vijfdaagse internationale conferentie voor duurzame ontwikkeling en bosbehoud benadrukt, dat economische ontwikkeling een centralere rol moet krijgen in de discussies over duurzaam bosbeheer.

De Country Led Initiative (CLI) on financing for sustainable forest management, heeft als hoofdorganisatoren Suriname, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Aan de conferentie, die wordt gehouden in de Ballroom van hotel Torarica, participeren honderd internationale bezoekers. Zowel uit de officiële openingstoespraak van Venetiaan als uit de spontane bijdrage van Jagdeo, blijkt dat zij niet alleen genoeg hebben van alle internationale discussies rond duurzaam bosbeheer en de effecten van klimaatsverandering, maar vooral van de druk die op kleine arme economieën wordt gezet om hun eigen ontwikkeling tegen te houden. Dit door geen activiteiten te ontplooien die een gevaar vormen voor het algemeen belang.

President Ronald Venetiaan tijdens een toespraak, gisteren bij de opening van The Country Led Initiative (CLI) on financing for sustainable forest management, in de Ballroom van hotel Torarica. De vijfdaagse conferentie is een initiatief van Suriname, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. (dWTfoto /Roy Ritfeld)

De economische ontwikkeling van deze arme landen moet dan ook een centralere rol gaan innemen in de discussies, vinden beide Zuid-Amerikaanse staatshoofden. Zij zien uit naar concrete financieringsmogelijkheden die niet alleen duurzame ontwikkeling van het bos en bosbehoud voorstaan, maar ook meteen antwoord geven op economische uitdagingen in betreffende landen. In een gesprek met de krant zegt Jagdeo speciaal naar de conferentie te zijn gekomen om Suriname te ondersteunen. Volgens hem zal de Caribische gemeenschap in Caricom-verband een vuist moeten maken over bedoeld vraagstuk. Voor de Guyanese president zijn dit soort conferenties een geschikt moment om te zeggen wat op je hart ligt, maar ook om te halen wat er te halen valt. Waar Venetiaan, hoewel in duidelijke, maar diplomatieke taal aangaf dat Suriname uitkijkt naar een andere dimensie in de discussies rond duurzame ontwikkeling, had Jagdeo een directere opstelling in zijn benadering. Hij waarschuwt ervoor dat ontwikkelingslanden moeten oppassen dat zij zich verliezen in oeverloze discussies.

Zij moeten bewust zijn van hun eigen economische situatie en belang. Jagdeo oogstte een bijzondere waardering (applaus) van de conferentiegangers, toen hij stelde dat voor hem het belangrijker is hoe het armoedevraagstuk in zijn land op te lossen dan gehoor te geven aan de roep van het al rijke westen om geen bos te kappen. “If I have to cut two hectare forest to feed my people, I will cut it.” Venetiaan constateert wat hij noemt een vreemde paradox bij de internationale gemeenschap. “Iedereen prijst ons voor het feit dat we ons bos in stand hebben gehouden. Er is zelf een toenemende druk om nog zoveel mogelijk bos te behouden en economische activiteiten, die een bedreiging vormen voor het bos, na te laten.

Maar tot nu toe lijkt het er niet op dat er enig teken aanwezig is ons te helpen met investeringen om onze economie duurzaam te ontwikkelen, zodat onze mensen voordeel kunnen halen uit wat genoemd wordt de longen van de aarde”, hield Venetiaan zijn gehoor voor. Hij vindt dat de internationale paniek over de effecten van klimaatverandering zich niet vertaalt heeft in daadwerkelijke acties om bosrijke landen te ondersteunen. “Het is nu de tijd en niet meer dan eerlijk dat internationale systemen worden ingezet om ons te vergoeden voor onze bewezen diensten aan de wereld.”

De Guyanese president Bharat Jagdeo (2de van rechts) wordt geflankeerd door vicepresident Ramdien Sardjoe en de ministers Michael Jong Tjien Fa en Rick van Ravenswaay, gisteren tijdens de conferentie over duurzaam bosbeheer in de ballroom van hotel Torarica. Op dat moment hield president Ronald Venetiaan zijn openingstoespraak.dWTfoto / Roy Ritfeld -.

Venetiaan zegt dat Suriname met de harde realiteit wordt geconfronteerd van uitdagingen die het land belemmeren zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Hij zegt dan ook met belangstelling het initiatief van zijn Braziliaanse ambtgenoot Lula da Silva te volgen. Die heeft een speciaal fonds in het leven geroepen om zijn bos duurzaam te ontwikkelen. Venetiaan opende de conferentie met de hoop dat deze bijeenkomst de laatste is waar wordt gediscussieerd over het creëren van een fonds om landen die hun bos in stand hebben gehouden niet alleen te waarderen, maar ook economische groei te bewerkstelligen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics