Nickerie.Net, woensdag 10 september 2008


IDB wil helpen met behoud Surinaams bos

10/09/2008

Paramaribo - De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wil opnieuw helpen bij behoud en duurzame exploitatie van het Surinaams regenwoud. Net als in het verleden is de bank bereid onder andere expertise en geld beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en/of moderniseren van wet- en regelgeving op het stuk van duurzaam bosbeheer. Dat zeggen de IDB-toppers Dora Curea en Ricardo Quiroga in gesprek met dWT. Ze vertoeven momenteel in Suriname in verband met de internationale conferentie voor duurzaam bosbeheer, die vrijdag wordt afgesloten. De IDB is één van de sponsors van de conferentie.

De aanwezigheid van banktoppers uit Washington was noodzakelijk zegt Currea, omdat tijdens de conferentie een aantal zaken aan de orde komt dat de IDB al geruime tijd met de Surinaamse regering bespreekt. Eerder heeft de multilaterale financiële instelling geassisteerd bij ontwikkeling van het bosbeleid, milieuwetgeving en grondbeleid. “Dit zijn drie heel belangrijke gebieden waarbij de bank technische hulp heeft verleend om belanghebbenden in de Surinaamse bosbouwsector in staat te stellen de problemen te identificeren en welke opties goed zouden zijn voor Suriname”, stelt Currea.

Deze onderwerpen zijn volgens haar “cruciaal” voor Suriname tijdens de conferentie die aanstuurt op het vinden van financieringsmechanismen om het regenwoud in stand te houden. Het is belangrijk dat de IDB de aandachtspunten die president Ronald Venetiaan maandag bij de opening van de conferentie benadrukte, meeneemt en zich serieus daarover buigt. De bank heeft investeringsmodaliteiten die met Suriname besproken zijn, al voor andere landen toegepast en zou dus ook aan de wensen van de regering kunnen tegemoetkomen.

Daarom wordt nu met veel ernst gekeken naar modellen hoe het beleid gericht op bepaalde gebieden in het binnenland beter te integreren met de economie in de rest van het land. “Er zijn inderdaad vraagstukken die te maken hebben met regelgeving, maar er zijn zeker ook specifieke investeringsmogelijkheden”, zegt de deskundige.

Quiroga geeft aan dat het vraagstuk omtrent bosbeheer in het kader van klimaatsverandering steeds belangrijker wordt en de IDB wil daarom ook actief participeren. Suriname zou best wel profijt kunnen hebben door zijn bossen te laten staan daar er nu een opkomende lucratieve markt is voor de ecologische dienst - de opname van koolzuurgas - die het regenwoud aan de wereld bewijst. In de toekomst zal de waarde hiervan verder stijgen, weet de IDB-vertegenwoordiger. “Het feit dat landen als Suriname hun bossen kunnen behouden, maakt dat ze zouden kunnen putten uit deze nieuwe markten en gecompenseerd kunnen worden voor conservering van hun maagdelijk bos”. vervolgt Quiroga.

Dat geïndustrialiseerde landen niet staan te springen om over de brug te komen, mag geen barrière vormen. Bosrijke landen moeten zich daarom degelijk voorbereiden op deze kwestie en precies definiëren wat hun opties zijn en de reële mogelijkheden, zodat ze hun positie kunnen bepalen tijdens de internationale onderhandelingen. Ook zijn er volgens Quiroga “vrijwillige markten”, waar Suriname ook flink aan zou kunnen verdienen. Dat Suriname over zoveel maagdelijk bos beschikt, zou zijn onderhandelingspositie kunnen versterken. In de wereld zijn er talrijke financieringsopties voor landen als Suriname, vult Currea aan.

Maar om optimaal van zijn natuurlijke hulpbron bos te kunnen profiteren, moet het land beschikken over enkele basisregels op het stuk van duurzaam bosbeleid, milieu- en grondbeleid. “Deze zaken zijn cruciaal wil het land profijt hebben aan de financieringsmechanismen.” Ze erkent overigens dat het een groot dilemma is voor landen als Suriname die over veel bos beschikken, maar ook over mineralen in de grond onder deze bossen. De keus die gemaakt moet worden welke van deze hulpbronnen te benutten, is niet gemakkelijk.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics