Nickerie.Net, vrijdag 12 september 2008


Padieboeren Nickerie ontevreden over opkoopprijs
Geplaatst: 12/09/2008

Nickerie -  Padieboeren van het district Nickerie, die zich wederom beetgenomen voelen omtrent de lage padieprijs, zeggen woensdag aanstaande acties te zullen voeren. Volgens hen kan het niet zo zijn dat de padieprijs binnen enkele dagen keldert. De boeren zeggen dat de opkopers geen eerlijk en transparant beleid voeren en vaak emotioneel handelen. Volgens informatie was aan de start van de oogst de opkoopprijs tussen de SRD 70 – SRD 67.50 voor een baal padie. Harrinanan Oemraw om reactie gevraagd, bevestigde het bovenstaande en vulde aan dat er nu geluiden zijn dat de prijs nog verder zal gaan dalen naar SRD 55.

Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de padieproducenten, vindt Oemraw. Hij zei verder dat de overheid jaren niet met de sector bemoeide en plotseling uit het niets tevoorschijn is gekomen. De boeren zijn voor de zoveelste maal bedonderd. De genoemde prijs is volgens Oemraw ver buiten de kostprijs, laat staan de winst van de boeren. De kostprijs bedraagt volgens Oemraw SRD 4251 per hectare. Oemraw wenste niet dieper in te gaan op wat de geplande straatacties zullen inhouden. Wel gaf hij mee dat er eerst een petitie aan de dc overhandigd zal worden, die het op zijn beurt weer zal moeten versturen naar de regering.

“De rijstsector zakt dieper het dal in, wij ontvangen geen compensatie en de kwestie van de government take lijkt wordt niet aangepakt door de regeerders”, zei Oemraw op teleurgestelde toon. De bedrijfseconoom Krishnakoemar Jarbandan denkt er heel anders over. Jarbandan zegt dat het voeren van acties nu prematuur is. Er moet naar zeggen van hem eerst goed onderhandeld worden tussen de opkoopbonzen, die woekerwinsten maken, en de padieproducenten. Pas als de onderhandelingen ergens zouden stremmen, kunnen verder acties worden ondernomen. “Je kan niet gelijk met het zwaard op tafel komen, dialoog is belangrijk”, vindt Jarbandan. “Laat men gaan werken met vraag en aanbod en laat de verwerkers nou eens eerlijk en transparant voor de dag komen wat hun analyse is en wat zij wel of niet kunnen aanbieden.”

Jarbandan, die de ontwikkelingen volgt, zegt dat de producent steeds de dupe wordt. Hij zegt zich behoorlijk te storen aan het feit dat de overheid niet inkomt met subsidie en er ook geen eerlijke winstdeling plaatsvindt. Emoties onder de opkopers spelen volgens hem enorm. Anderzijds wekt het agressie en irritatie op onder de boeren die het zware werk moeten verrichten onder alle omstandigheden. Als eventueel oplossingsmodel gaf Krishnakoemar Jarbandan aan dat de overheid als bemiddelaar kan optreden in deze kwestie. Een ander model dat effect kan hebben is dat de regering een onafhankelijke commissie in het leven roept die dan onpartijdig bemiddelt tussen producent en verwerkers. De vraag of hijzelf bereid is zitting te nemen in zo een commissie, beantwoordde Jarbandan bevestigend. ‘De boeren hebben assistentie nodig en daarvoor ben ik er te vinden’, aldus Jarbandan in gesprek met DBS in Nickerie.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics