Nickerie.Net, vrijdag 12 september 2008


Rijstexporteurs: 'opkoopprijs rijst daalt door meer productie'
Geplaatst: 12/09/2008

Nickerie - De toegenomen inzaai van padie heeft de prijs op de wereldmarkt laten kelderen. Was het zo dat de wereldmarktprijs van padie in de maand juni een piek had bereikt van USD 1100 per metrieke ton, momenteel kost een metrieke ton USD 600 tot USD 650. Deze ontwikkelingen zijn doorslaggevend voor de Surinaamse rijstboeren. ĎBij het bepalen van de padieprijs spelen twee factoren, vraag en aanbod, een zeer belangrijke rolí, zegt de secretaris van de Vereniging van Rijstexporteurs in Suriname, Wieren Bishesar, aan Dagblad Suriname. Vanwege de gunstige padieprijs zijn landen waaronder IndonesiŽ, Vietnam en Thailand overgegaan tot het planten van relatief meer padie. In Suriname is dat ook het geval geweest. De voornoemde landen zijn verder ook niet geteisterd door stormen en/of orkanen. De weersomstandigheden waren gunstig. Als gevolg hiervan kwam meer padie op de wereldmarkt, met als gevolg dat de prijs een neerstijgende trend begon te vertonen.

De opkoopprijs in Suriname is ook behoorlijk gedaald. Was het zo dat de opkoopprijs van een baal padie tijdens de piekperiode SRD 95 bedroeg, momenteel kost een baal padie SRD 55. Een baal is 79 kilo natte padie. Bishesar benadrukt dat alhoewel de rijstsector reeds geruime tijd geliberaliseerd is, de overheid wel enige bemoeienis heeft in de prijsbepaling. De overheid zou primair geÔnteresseerd zijn in de bescherming van de consument. Toen de padieprijs op de wereldmarkt een gunstige prijs begon te vertonen, is de overheid overgegaan tot het invoeren van de vergunningplicht bij rijstexporteurs, ter bescherming van de lokale consumptie.

Hoewel de Vereniging van Rijstexporteurs meerdere malen had aangegeven, garant te staan voor de lokale consumptie, is de vergunningplicht toch ingevoerd in april. Begin september is deze weer afgeschaft. Deze handelingen hebben ertoe geleid dat er grote overschotten aan padie zijn ontstaan in de rijstsector. De overheid heeft besloten deze te subsidiŽren aan de gemeenschap. De openbare inschrijving heeft reeds plaatsgevonden. Vier bedrijven hebben zich ingeschreven. Hieruit zullen twee uitgekozen worden in oktober. Het gaat om een hoeveelheid van 3000 ton padie. Deze zal vanuit de schuur van de padieverwerker in zakken van 25 kilogram worden verkocht. De padie zal eerst tot rijst verwerkt worden. Echter, door de overheid is ervoor gekozen om de samenstelling van 25 kilogram rijst te laten bestaan uit 40% heel rijst en 60% breuk. De kwaliteit van de rijst zal daardoor beneden die van semi-super liggen.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics