Nickerie.Net, vrijdag 12 september 2008


VHP-blok Nickerie zal niet bespaard blijven
Geplaatst: 09/09/2008

Nickerie -  De meer dan tien gezinnen die al jaren wonen op het zogenaamde VHP-blok aan de Soekramsinghstraat in Nickerie krijgen geen derde kans, zegt vicepresident Ramdien Sardjoe. Tijdens diens bezoek aan Nickerie, heeft hij zich persoonlijk georiënteerd op de locatie, waar naartoe de gezinnen moeten verhuizen. Er is reeds een aanvang gemaakt met de aanleg van een 350 meter lange weggedeelte dat een directe zijweg is geworden van de H.N.van Dijkstraat. Het ministerie van Openbare Werken dat belast is met de uitvoer van deze verkaveling zet alles in het werk om deze zo spoedig als mogelijk rond te krijgen. De bewoners die al geruime tijd aangemaand zijn te verhuizen, hebben dit steeds pertinent geweigerd. Zij hebben destijds aangegeven niet te zullen vertrekken, omdat velen van hen grote investeringen hebben gepleegd op hun respectieve percelen. Ook was er door hen gezegd dat de regering op de nieuw aangegeven locatie voor alle nutsvoorzieningen zou moeten zorgen.

Vicepresident Sardjoe, die samen met OW-minister Ganeshkoemar Kandhai op het nieuw project vertoefde, zei dat het gebied binnen niet al te lange tijd van elektra zal worden voorzien. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om het gebied te verbinden met het waterdistributienetwerk van de SWM. De weg zal volgens de OW-bewindsman heel snel begaanbaar worden gemaakt voor verkeer. Kandhai verzekerde vp Sardjoe ervan dat binnen drie weken alles “in place” zal zijn. Sardjoe haalde aan dat de gezinnen van het blok zeker de beste kansen van hun leven krijgen en niet moeten aarzelen dit met beide handen aan te grijpen. Hij zei verder dat deze mensen, indien zij als eerste reageren, op de koop toe zelf hun percelen mogen uitkiezen. Voorts zullen alle grondpapieren binnen zeer kort tijdsbestek op hun naam aan hen worden overhandigd.

“Het zijn niet alleen de gezinnen van het blok die er zullen wonen op het nieuwe project”, zegt Sardjoe. Dit is een van de vele verkavelingsprojecten die samen met RGB in voorbereiding zijn om de woningnood enigszins te verhelpen. Behalve in Nickerie werkt men ook elders in het land aan soortgelijke projecten liet de vp weten. De percelen zullen een grootte hebben van bijkans 15x30 meter. Er is nog niet aangegeven hoeveel percelen op het nieuwe project zijn geprojecteerd. Sardjoe heeft ook gezegd dat hij niet denkt dat er een derde kans komt voor de gezinnen van het VHP-blok. Als straks de Occupatiewet wordt aangenomen, mogen deze mensen het ergste verwachten. Echter wil Sardjoe niet dat het zover komt. Hij wil dat de mensen er zelf werk van maken om te verhuizen.


Danny Jibodh
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics