Nickerie.Net, vrijdag 12 september 2008


Sintec doet studie naar rehabilitatie waterschappen Nickerie

12/09/2008

Paramaribo - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gisteren een overeenkomst ondertekend met het ingenieursbureau Sintec voor het maken van een voorstudie over de rehabilitatie van de infrastructuur van de waterschappen Hamptoncourtpolder en de van Drimmelenpolder in Nickerie. Enkele activiteiten die door Sintec zullen worden uitgevoerd in het kader van deze studie zijn het inventariseren van de huidige conditie van het wegennetwerk, het waterbeheersingssysteem en bijbehorende kunstwerken binnen de aangegeven begrenzing.

Directeur van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, Jagdies Bhansing en directeur van Sintec Frank Playfair, zetten hun handtekening onder de overeenkomst. Sintec moet een voorstudie maken over de rehabilitatie van de infrastructuur van de waterschappen Hamptoncourtpolder en van Drimmelenpolder in Nickerie. (Foto: Collectie ministerie van LVV).

Voorts moet het ingeniersbureau het wateraanbod en het ontwerpen van een drainagecriterium voor het gebied berekenen, het in kaart brengen, en de waterlopen inventariseren als ook kunstwerken welke niet binnen het gebied vallen, doch voor een goede afwatering van belang zijn voor het op te zetten waterschap. Binnen de studie valt ook het in kaart brengen en inventariseren van het wegennetwerk, dat niet binnen het gebied valt, maar wel van belang is voor een goede ontsluiting van het waterschap. Sintec moet ook een ontwateringsplan voor het gebied ontwerpen en een kostenraming maken van de uit te voeren werkzaamheden.

In een persbericht meldt de persdienst van LVV dat de uitvoering van deze projecten deel uitmaakt van de activiteiten van de beleidsinterventie “Reactiveren waterschappen” van het Agrarisch Sector Plan van de regering. Met de rehabilitatie van de infrastructuur van beide waterschappen in Nickerie wordt beoogd, een adequaat beheer en onderhoud van de natte en droge infrastructuur. Dit zal gebeuren door het geven van zeggenschap en het overdragen van de verantwoordelijkheden aan de directe belanghebbenden. Sintecs-directeur Frank Playfair gaf na de ondertekening aan ernaar te streven deze projecten binnen twee maanden af te ronden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics