Nickerie.Net, zaterdag 13 september 2008


Romeo Hoost: Onafhankelijkheid mensenrechtencommissaris belangrijk

Eric Mahabier, 13/09/2008

DEN HAAG - “Die onafhankelijkheid van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens moet behouden blijven. Deze commissaris zou het recht moeten blijven hebben om ook in Suriname onderzoek te kunnen doen.” Zo reageert Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname op de steun van Nederland aan de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, moet de hoge commissaris in staat blijven volledig onafhankelijk haar werk te doen. Per 1 september is Navanethem Pillay door de Verenigde Naties in deze functie benoemd.

Tijdens een kennismakingsgesprek onlangs liet de minister weten dat Nederland zich zal verzetten tegen pogingen om de Hoge commissaris onder zeggenschap van de Mensenrechtenraad te brengen. Nederland vindt dat de Hoge Commissaris onafhankelijk moet opereren om schendingen van mensenrechten snel aan de orde te kunnen stellen. Hoost zegt volledig te staan achter de visie van Nederland in deze zaak.

“De mensenrechtencommissaris heeft in het verleden getoond onafhankelijk te zijn als persoon en als instantie en zich niet laat beďnvloeden door anderen.” Hoost vindt dat deze onafhankelijkheid ook richting Suriname moet koersen, waar onder meer misstanden tijdens de militaire periode moeten worden onderzocht.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

13-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics