Nickerie.Net, zaterdag 13 september 2008


VHP wil betrouwbare raadsleden in Nickerie

Beta Debidien, 13/09/2008

NIEUW-NICKERIE - “De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zal voor de komende verkiezingen in 2010 het accent leggen op het kiezen van waardige en betrouwbare Districtsraden (DR) en Ressortraden (RR) in het district Nickerie. Daarnaast zal de partij zich ook richten op het behalen van zetels voor De Nationale Assemblée, omdat dat heel belangrijk is om een meerderheidssitutatie te vormen waarop een regering moet steunen.” Dat hield partijvoorzitter Ramdien Sardjoe VHP-structuren in Nickerie voor. Volgens hem zal in de tijd naar de komende verkiezingen toe propaganda worden gevoerd om meer DR- en RR-leden binnen te halen.

VHP-leider Ramdien Sardjoe spreekt de partijkernen in Nickerie toe en legde de nadruk op het kiezen van betrouwbare DR- en RR- leden in 2010. Aan de tafel enkele partijtoppers.- dWT foto/ Beta Debidien

De verkiezing van president en vicepresident zal namelijk plaatsvinden in de Verenigde Volksvergadering. “Er is geen enkele politieke organisatie die in staat zal zijn bij de verkiezingen in 2010 meer dan 34 zetels te behalen om daardoor een president rechtstreeks te kunnen kiezen”, zei Sardjoe.Volgens de VHP-voorzitter wordt politiekvoering die gebaseerd is op macht en persoonlijke aanvallen of privéleven van mensen, sterk afgewezen door de VHP.

“Wij willen niet een staat die wordt beheerd door machtspatronen en machtselementen en nog minder een staat waar de bron van het gezag macht is, omdat macht geen ruimte geeft voor vrijheid van de mens en voor de beleving van de beginselen van de democratie, maar wij zijn voorstander van een principe waarbij wet en recht de bron vormen van het gezag en waar de rechtstaat als ideaal en de democratie als middel om de mens en de samenleving dienstbaar te zijn om zodoende een situatie te creëren, waarbij we in vrijheid en veiligheid kunnen leven.” Nickerie telt 45 kernen, maar vertegenwoordigers van veertig daarvan tekenden de presentielijst voor de vergadering.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics