Nickerie.Net, maandag 15 september 2008


Jong Tjien Fa wil voor 8000 kavels papieren uitreiken

Beta Debidien, 15/09/2008

NIEUW-NICKERIE - "Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (ROGB) is voornemens vóór eind 2011 landelijk 8000 grondpapieren voor bebouwing en bewoning in orde te maken. Nickerie heeft veel behoefte aan grond en zal daarvoor ook in aanmerking komen", deelde ROGB-minister Micheal Jong Tjien Fa boeren zaterdag mee in Wageningen. Hij en zijn collega van Landbouw, veeteelt en Visserij (LVV), Kermechend Ragoebarsing, hebben die dag de laatste transportaktes uitgereikt aan ex-arbeiders van de Stichting Machinale Landbouw (SML). Jong Tjien Fa zegt uit te kijken naar mogelijkheden hoe de mensen van Wageningen in aanmerking kunnen komen voor de titel op het stuk terrein dat ze al jaren bewonen en bewerken.

Voor het einde van dit jaar wil Jong Tjien Fa alvast veertig mensen van wie de stukken in orde zijn, voorzien van een transportakte. Hij heeft verder in het vooruitzicht gesteld de verkaveling van de eerste stalweide in Nickerie. Ook andere gebieden in het rijstdistrikt zijn al geïdentificeerd. "Samen met districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar en de politiek zullen wij proberen deze gebieden woonklaar te krijgen. Daarbij is de inbreng van de dc en zijn apparaat van enorm belang. Die zal het ministerie van ROGB adviseren in het werk".

Jong Tjien Fa liet zich waarschuwend uit in de richting van personen die speculeren met grond. "De grond is van het volk en we kunnen het niet toestaan dat mensen duizenden hectaren toegewezen krijgen, die ze niet in cultuur kunnen brengen, maar wachten totdat de grond in waarde stijgt om die vervolgens te verhandelen".

Als voorbeeld noemde de minister het South Drain gebied, waar mensen in het verleden grote lappen grond hebben gekregen om er vervolgens niets mee te doen. Jong Tjien Fa benadrukte dat het beleid van zijn ministerie gericht is op transparantie. Hij zal in de komende periode de eigenaren van deze grote lappen grond uitnodigen voor een gesprek en samen bekijken wat de mogelijkheden zijn om het gebied in ontwikkeling te brengen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics