Nickerie.Net, maandag 15 september 2008


Overheid biedt ‘basisproducten’ aan ex-SML'ers

Beta Debidien, 15/09/2008

NIEUW NICKERIE - "Zekerheid over een stukje grond, lenen bij de bank op een aantrekkelijke manier, kennis om zaken goed aan te pakken en een goede infrastructuur. Dit zijn de vier meest belangrijke ‘basisproducten’ die de overheid, en met name het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB), heeft aangeboden aan de ex-medewerkers van de Stichting Machinale Landbouw (SML) om te gaan produceren", zei minister Kermechend Ragoebarsing van LVV zaterdag samen met zijn collega Micheal Jong Tjin Fa van ROGB in Wageningen. De bewindslieden vertoefde er om 49 transportaktes te overhandigen aan de belanghebbenden.

dWTfoto / Winston Lieveld neemt zijn transportakte in ontvangst uit handen van ROGB-minister Michael Jong Tjien Fa.-.

Met de aktes op zak kunnen alle 187 ex-SML'ers, die een poos terug noodgedwongen boer zijn geworden, samen 5.000 hectare areaal beplanten bij de komende voorjaarsinzaai. Volgens Ragoebarsing ligt de bal ligt nu op de helft van de boeren. Hij riep ze op om in collectief verband de zaak goed aan te pakken, zodat er maximaal kan worden ingezaaid. "Eindelijk is het zover dat wij over een transportakte kunnen beschikken. Ik ben blij, omdat ik nu meer zekerheid heb om te gaan planten", zegt Winston Lieveld. Hij zal de activiteiten van LVV nauwkeurig volgen om straks een maximale inzaai van zijn areaal te kunnen realiseren.

Henry Mac Nac die eerder in juni dit jaar samen met andere boeren zijn transportakte in ontvangst nam, zegt dat er enkele problemen waren bij de aanvang van dit najaarsseizoen waardoor die groep boeren niet kon inzaaien. "We zaten onder andere met enorme wateroverlast waarbij het zwampwater via andere wegen naar ons gebied toestroomde. Vanwege de verstopte afvoerleidingen kon het water niet wegtrekken naar de Nickerierivier, waardoor het droogbewerken van de arealen onmogelijk was" zegt Mac Nac. Ragoebarsing is gevraagd dit probleem op te lossen, zodat de boeren in deze droge tijd hun arealen kunnen bewerken.

Namens de ex-SML'ers deed Mac Nac een beroep op de overheid voor ondersteuning in de vorm van een lening die na de eerste inzaai terug betaald zal worden. Hij gaf aan dat de boeren momenteel zonder geld zitten om hun kinderen in te schrijven op school, vooral diegene die in Paramaribo hun studie moeten vervolgen. Alhoewel Ragoebarsing niets beloofde, zei hij in Paramaribo te zullen nagaan wat hij voor de boeren kan doen. Jong Tjien Fa gaf aan dat de percelen die de boeren hebben gehad elk op zijn minst SRD 150.000 per stuk waard zijn. Hij deed een dringend beroep op de boeren de grond niet door te verkopen aan derden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics