Nickerie.Net, dinsdag 16 september 2008


Hindoescholen in Nederland presteren goed

Tilburg - Veel islamitische en zwarte scholen presteren slecht, maar hindoescholen in Nederland hebben een opmerkelijk hoge kwaliteit. Dat stelt Sharda Roelsma-Somer in haar proefschrift De kwaliteit van hindoescholen, waarop zij 17 september aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Sharda Roelsma-Somer - www.nickerie.netSharda Roelsma-Somer

Nederland telt zes hindoescholen met leerlingen van vooral Surinaamse afkomst. De behoefte van hindoestaanse ouders om hun kinderen aan die scholen in te schrijven neemt toe en nieuwe scholen zijn in oprichting. Net als andere religieuze en zwarte scholen hebben hindoescholen een slechte reputatie, maar die blijkt niet terecht.

Roelsma-Somer, in 1962 in Paramaribo geboren, onderzocht zes islamitische -, openbare - en hindoebasisscholen in Den Haag en vergeleek de resultaten van de Cito-scores. Hoewel het leerplan voor de kinderen op de hindoescholen zwaarder is dan die op de andere scholen - ze hebben behalve de gangbare vakken ook godsdienstlessen en onderwijs in Hindi -, zijn de scores van de kinderen goed.

De meeste kinderen krijgen een havo/vwo-advies en zij worden goed op hun deelname aan de samenleving voorbereid. Ook de onderwijsinspectie is erg over de prestaties van de hindoescholen te spreken.

Shri Krishna Hindoe Basisschool in Utrecht (groepsfoto groep 1-2). De Shri Krishna Basisschool is in augustus 2005 opgericht als eerst hindoe-basisschool te  Utrecht. Andere hindoe-basisscholen zijn gevestigd in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De school in Utrecht is gevestigd in het gebouw van de Taalschool aan Ondiep 63.

De Shri Krishna School verzorgt in principe hetzelfde onderwijs en hanteert dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen in Nederland, met als belangrijk verschil dat er vanuit een hindoe-levenshouding wordt gewerkt. De leerlingen krijgen dus niet minder uren Nederlandse taal of rekenen dan op andere scholen. Naast de bekende vakgebieden krijgt het leer- en vormingsgebied 'dharm' extra aandacht. Hierin wordt de elementaire kennis van het hindoeďsme onderwezen. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen twee keer per week een half uur Hindi-les.  Op de Shri Krishna School ontwikkelen de kinderen hun eigen culturele identiteit en leren deze als waardevol te ervaren. Deze levenshouding moedigt aan tot succesvolle deelname in de Nederlandse multiculturele maatschappij, waarbij respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal staat.  De Shri Krishna School is net als andere hindoescholen toegankelijk voor alle kinderen. Ouders die geen hindoe zijn, maar zich kunnen vinden in de hindoe-levenshouding zijn van harte welkom om hun kinderen in te schrijven.

Roelsma-Somer geeft een aantal verklaringen voor het succes van de hindoescholen. In de eerste plaats kent iedereen elkaar binnen de kleine hindoestaanse gemeenschap en worden de kinderen persoonlijk opgevangen en begeleid. Sommige leraren zijn familieleden die kinderen stimuleren en motiveren. Kinderen op hun beurt doen dan extra hun best om goed te presteren.

Hindoe-immigranten willen bovendien bewijzen dat zij tot de succesvolle immigranten behoren en snel integreren. Ze zijn over het algemeen prestatiegericht en verwachten daarom veel van zowel de scholen als de kinderen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / ANP

10-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics