Nickerie.Net, donderdag 18 september 2008


Johan Chandoe: Van Surinamer tot ereburger van Den Haag

Eric Mahabier, 10/09/2008

DEN HAAG - In Den Haag is de naam Johan Chandoe een begrip. De politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA) die jarenlang gemeenteraadslid was en bij zijn vertrek in 2006 van de gemeenteraad de Gouden Erepenning toegekend kreeg. Daarmee werd hij tot ereburger van Den Haag benoemd. Johan Chandoe is de eerste Surinamer die deze penning heeft gekregen en verder ook het langst zittende Surinaamse gemeenteraadslid. De Gouden Erepenning is de hoogste onderscheiding van de gemeente.

Politieke carrière Zo'n dertig jaar geleden werd Chandoe de eerste immigrant die in de Haagse gemeenteraad werd gekozen. Hij zette zich met name in voor de verbetering van de positie van migranten in de stad. Zo was hij de initiatiefnemer van een complex voor groepswonen voor met name Surinaamse ouderen. In 1958 vertrok Chandoe uit Suriname om zich in Nederland te vestigen. Kort na zijn aankomst begon hij te participeren aan politieke activiteiten van de Partij van de Arbeid. Chandoe werd in 1974 kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. De Surinaamse groep in Nederland was toen niet groot en mede daardoor wist de Surinaamse politicus niet voldoende stemmen te halen voor een raadszetel. Vier jaar later lukte het wel. Met voorkeursstemmen kwam hij toen binnen. De eerste Surinamer in de gemeenteraad van Den Haag was gekozen.

Johan ChandoeJohan Chandoe

“Mijn geschiedenis is namelijk anders. Meeste Surinamers vertrokken op het moment dat die onafhankelijkheid aangekondigd werd. Maar ik was in 1958 al in Suriname”. De verhalen dat in Nederland makkelijk geld verdiend kan worden en je ook makkelijk kan studeren dreven Chandoe naar Nederland. “Ook hier had ik een andere achtergrond, ik kwam namelijk als een ongeschoolde jongen in Nederland terecht”. De daarop volgende jaren heeft hij zijn avondmulo in Nederland afgemaakt, voorts de middelbare beroepsopleiding voor sociale arbeid om vervolgens via een toelatingsexamen op de sociale academie die studie af te ronden. “Maar ik begon interesse te krijgen voor de politiek. Ik kwam mensen van de PvdA tegen die me steeds interesseerden voor de partij”. Eerst kwam Chandoe terecht in de jongerenafdeling van de PvdA. “Op gegeven moment had ik een bestuursfunctie op diverse afdelingen. Toen ik zag hoe kandidatenlijsten samengesteld werden, dacht ik: dit wil ik me niet voorbij laten gaan en mij ook zelf kandidaatstellen. Zo is het begonnen”.

De PvdA kent het systeem “als je niet functioneert moet je plaatsmaken” en Chandoe heeft zich als gemeenteraadslid 30 jaar lang kunnen handhaven. “In de PvdA mag je maximaal 12 jaar raadslid zijn, maar ik heb het 30 jaar volgehouden en ook met succes want ik heb me verschrikkelijk op allerlei treinen geprofileerd,” duikt Chandoe in zijn politieke carrière. Hij wist veel sympathie te krijgen voor zijn pleidooien voor migranten in het algemeen en Surinamers in het bijzonder. “Ik heb ontelbare voorstellen gedaan die ten gunste zijn gekomen van de betere positie van Surinamers en alle andere migranten”.

De dertig jaren zijn “zeer uitdagend” en inspirerend geweest voor Chandoe. “Ik putte zeker kracht uit de successen die ik boekte. De buitenwacht leerde me ook kennen doordat ik steeds geluk had in de debatten in de raad en ik wist steeds de publiciteit te halen”. Zijn laatste succes was het initiatiefvoorstel die hij een paar maanden voor zijn vertrek indiende om de terminologie allochtonen af te schaffen. “Want ik vind dat Surinamers van oudsher Nederlanders zijn en historisch gezien ook geen allochtonen zijn.” Het Allochtonenbeleid werd in 1989 ingevoerd. “Ik vind het op zichzelf een containerbegrip want elke nieuwe burger die hier als migrant komt of asielzoeker of gastarbeider die valt onder die terminologie van allochtonen”. Die naam is in Den Haag veranderd in migranten. “Iedereen die in deze stad woont is een Hagenaar. In Den Haag praten we niet meer van allochtonen maar migranten”.

Participatie Chandoe is nog niet uit de politiek. Hij zit nu in de selectiecommissie van de PvdA die nieuwe kandidatenlijsten helpt samenstellen. “IK heb me ook geprofileerd op de economische ontwikkeling van de stad. Maar migrantenbeleid is de basis geweest waar ik mijn succesvolle politieke carrière heb” zegt Chandoe. “Ik heb mij werk gedaan zonder onderscheid te maken of je Surinamer, buitenlander of wie dan ook bent. Het algemeen belang stond altij centraal”. Chandoe noemt de participatie van Surinamers in de Nederlandse politiek slecht. “Mij is gelukt om Rabin Baldewsingh meer dan 20 jaar overal te plaatsen en mee te nemen. Ik hoop dat hij het werk goed afmaakt”. Baldewsingh is wethouder in Den Haag.

Vanaf het begin heb ik moeten vechten met vuistslagen op tafel,” geeft Chandoe de hardheid van de politiek aan. Hij benadrukt dat het niet altijd makkelijk is geweest als migrant om zaken gedaan te krijgen. Chandoe heeft nu een 9-tal functies. Onder andere is hij staatscouncil Economie en representant voor de gemeente Den Haag. Hij is verder vice voorzitter van de Vereniging Woongroepen voor ouderen. Verder is hij ook lid van de raad van bestuur voor het instituut voor nieuwe ondernemers. Tijdens zijn politieke loopbaan heeft Chandoe de PvdA-leiders Win Kok en Joop den Uyl van dichtbij kunnen meemaken. “Den Uy;l is altijd de Surinaamse man in Surinaamse kringen geweest”. De Surinamers waren hem namelijk dankbaar voor de wijze waarop ze in Nederland opgevangen zijn door den Uyl ten tijde van de onafhankelijkheid. Hij heeft onder andere voor huisvesting en werk voor ze gezorgd. “Ook kregen de Surinamers zakgeld van de Nederlandse overheid toen,” zegt Chandoe.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

18-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics