Nickerie.Net, maandag 22 september 2008


LVV minister wil landbouwschool in Nickerie
Geplaatst: 19/09/2008

Nickerie - Afgelopen weekend heeft minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vergezeld van deskundigen van LVV, een werkbezoek gebracht aan de districten Nickerie en Coronie. In het district Nickerie zijn locaties bekeken voor het opzetten van een nieuw en modern slachthuis. Eveneens heeft de minister zich georiŽnteerd voor het opzetten een landbouwschool voor middelbaar beroepsonderwijs, op het niveau van het huidige Natin. Daarnaast heeft de minister zich laten informeren over de vorderingen die gemaakt worden door het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (Adron) bij de zaaizaadproductie voor rijst in het kader van de uitvoering van het Caricom-project Research and Extension Management Unit Suriname (Remus). Dit project heeft onder andere als doel het verhogen van de efficiŽntie en duurzaamheid van de Surinaamse rijstindustrie en het verhogen van de productie en productiviteit middels zaaizaadvermeerdering en -productie, verbeterde rijstrassen, teeltmanagement en het introduceren van rijst bijproducten.

De delegatie bracht eveneens een werkbezoek aan de gecombineerde rijstbouw- en visteeltproject te Sawmillkreekpolder, waar in vijvers in de rijstvelden kwie- kwieís geteeld worden. Op de terugreis is het district Coronie aangedaan op verzoek van het DNA- lid Franklin Brewster. Daar is er een bespreking geweest met de rijstboeren, die in verband met kredietaanvragen graag titels op hun gronden zouden willen krijgen. Minister Raghoebarsing heeft alle medewerking toegezegd om in samenwerking met de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) de procedure voor toekenning van de grondtitels te versnellen. Door de ressortleider van LVV in Coronie is reeds een begin gemaakt met de registratie van de boeren, die in aanmerking wensen te komen voor een grondtitel. De Coroniaanse boeren hebben eveneens de aandacht gevraagd van de bewindsman voor de problematiek van de oude schulden. Ze vroegen naar bemiddeling om weer in aanmerking te komen voor nieuwe kredietfaciliteiten, zodat zij de rijstteelt wederom ter hand kunnen nemen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics