Nickerie.Net, maandag 22 september 2008


Sharmila Mangal-Mansaram: “Bouterse laffer dan laf bewezen”  
Geplaatst: 20/09/2008

Paramaribo - “De rechtstaat heeft gezegevierd. Het is in de rechtszaal bewezen dat Bouterse laffer dan laf is en dat hij een bermpoliticus is, die alleen maar raaskalt vanuit zijn berm met zijn, volgens sommigen, bermpjesverstand. We dagen hem uit om nu weer een bermmeeting te houden en weer diezelfde onzin en leugens aan zijn gehoor voor te houden”, zei Sharmila Mangal- Mansaram in reactie op de rechterlijke uitspraak gisteren.

De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, had een kort geding aangespannen tegen de NDP- voorzitter, Desi Bouterse, wegens smaad en laster. De uitspraak is in het voordeel van de minister gevallen. Volgens Mangal- Mansaram is de strategie van het kamp van Bouterse vanaf het begin heel erg duidelijk geweest: de minister van Justitie en Politie zoveel als mogelijk beschadigen en daartoe zou men getracht hebben alle de aan het kamp van Bouterse ten dienste staande middelen te gebruiken en te misbruiken om de minister in zijn integriteit en zijn waardigheid aan te tasten. “Bouterse heeft, naast de kolder die hij vanuit zijn podium heeft verkondigd, niet ervoor geschroomd misbruik te maken van de ziekte, ouderdom en het leed van mevrouw Bikharie, die vanwege de avondklok en vanwege het militair regime haar zoon heeft verloren, zoals er zovele andere slachtoffers zijn van dat militair regime, los van de 15 vermoorde burgers van 8 december”, vindt Mansaram.

“Al deze feiten zijn onder het regime van Bouterse gebeurd, waarvoor hij verantwoordelijk is.” Volgens Mangal- Mansaram heeft mr. Freddy Kruisland weer eens bewezen en zeker aan zijn confrère Kanhai, dat hij nog steeds de baas is in de rechtszaal en het recht meer dan menig ander meester is. Zij zegt zich af te vragen hoe diep Bouterse nog meer zal vallen en waarmee hij nog allemaal dit land zal bezwaren en opzadelen. “Het moet toch een keertje afgelopen zijn met het Bouterse-cabaret: moorden hebben we gehad, afbranden van mediahuizen De West, ABC en Radika hebben we gekend, folteringen van studenten en een lijst met 150 vermiste personen. In ieder geval is mijn geloof in de rechtstaat verder versterkt en ik ben er nu meer dan ooit van overtuigd dat het einde van de zeer pijnlijke en soms vernederende zoektocht naar gerechtigheid in zicht is voor de nabestaanden van de 15 vermoorde burgers onder het regime Bouterse. Het recht moet en zal zegevieren en degenen die de rechtstaat, de democratie en dit land een warm hart toedragen, gaan de strijd samen met ons aanbinden tegen de randfiguren, die denken dat ze nog in de jaren ‘80 leven en dus machtsmisbruik, willekeur en regelrecht crimineel gedrag ongestraft tentoon gaan spreiden.”

Mangal- Mansaram adviseert Bouterse mee te werken aan de waarheidsvinding, “want de rechterlijke macht weet anders wel raad met hem. Op dit moment verkeren we in een hoerastemming en kijken uit naar de bodemprocedure”. “De minister heeft met de waarheid en het recht in zijn vaandel gestreden en hij heeft de strijd van het goede tegen het kwade gewonnen. Hij is er alleen maar groter door geworden. Ik wil een ieder die de VHP en ons persoonlijk ondersteund heeft en bijgedragen heeft in deze strijd tegen de leugen en daarmee debet is aan dit prachtig resultaat dank zeggen. Leve de rechtstaat! Leve de democratie ! Leve de waarheid! Leve het goede!”, aldus een heel blije Mangal- Mansaram.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics