Nickerie.Net, dinsdag 23 september 2008


Bouterse voert vonnis van kantonrechter uit
Geplaatst: 23/09/2008

Paramaribo -  Desi Bouterse heeft het vonnis van kantonrechter Susanne Chu uitgevoerd in de rechtszaak, welke minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie tegen hem aanhangig had gemaakt. Dit komt erop neer dat Desi Bouterse publiekelijk verklaart dat enkele uitlatingen, gedaan op 30 augustus in Coronie en op 6 september in Paramaribo (Ocer, red) tijdens openbare vergaderingen, door hem niet voldoende aannemelijk zijn gemaakt en dus niet op waarheid berusten. Zulks werd bevolen door de kantonrechter in het vonnis van 19 september 2008 en aan Bouterse betekend op 22 september 2008. De tenuitvoerlegging houdt de volgende mededeling in.

“Ik, Desire Delano Bouterse, verklaar bij deze, dat de uitroepen en/of kennisgevingen en/of mededelingen door mij gedaan

op of omstreeks 30 augustus 2008 in Coronie, althans in Suriname, op een voor het publiek toegankelijke vergadering of bijeenkomst als zou Chandrikapersad Santokhi (verzoeker) zakelijke en/of persoonlijke relaties hebben en/of onderhouden met August Adjoeba, bijgenaamd “Segebai”, waarvan geheel Suriname weet dat hij, Adjoeba, een drugsdealer, rover, afperser en schurk is, althans woorden van gelijke strekking en/of betekenis en voorts een perceel met gebouw hebben gekocht, al dan niet via zijn echtgenote, althans die koop zou hebben bevorderd en/of daaraan zou hebben medegewerkt en dat voor een veel lagere prijs dan de werkelijke waarde, althans woorden van gelijke strekking en/of betekenis en/of de op of omstreeks 6 september 2008 te Paramaribo, althans in Suriname, op een voor het publiek toegankelijke vergadering en/of bijeenkomst openlijk en voor een ieder hoorbaar gedane uitroepen en/of mededelingen en/of kennisgevingen, als zou Chandrikapersad Santokhi (verzoeker) als Hoofd van de Justitiële Dienst van het Korps Politie Suriname en/of minister van Justitie en Politie ten onrechte hebben medegewerkt aan de invrijheidsstelling van personen, die terzake van ernstige misdrijven hun vrijheid was ontnomen door het daartoe bevoegde gezag en/of zou hebben medegewerkt aan het zich onttrekken aan strafvervolging door het daartoe bevoegde gezag door personen, die van ernstige misdrijven werden verdacht en/of een politiële actie tot opsporing van personen, die van ernstige misdrijven werden verdacht, zou hebben doen mislukken, althans woorden van gelijke strekking en/of betekenis,

niet voldoende aannemelijk door mij zijn gemaakt en dus niet op waarheid berusten.”

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

23-09-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics