Nickerie.Net, dinsdag 23 september 2008


Voorzitter Kenneth Donk: ‘Nickerie wordt toeristische paradijs van West-Suriname’
Geplaatst: 23/09/2008

Nickerie -  Op 12 december 2006 had dc Shankar een commissie benoemd die aanbevelingen moest doen over toerismebevordering en de verdere mogelijkheden om Nickerie attractiever te maken voor de wereldtoerist. De commissie, die haar rapportage reeds heeft gepresenteerd, is sedert juli 2008 een officiële rechtspersoon geworden en draagt nu de naam van Stichting Toerisme West-Suriname (STWS). STWS wil verder invulling geven aan de uitvoer van een aantal projecten voor Nickerie. ‘Als rechtspersoon kunnen wij makkelijker zaken aanpakken en meer verantwoordelijkheid nemen’, zegt Donk. De samenwerking met o.a. de dc en de districtsraad is vrij goed te noemen. Onlangs heeft de stichting een eigen kantoorruimte toegewezen gehad. Deze ruimte, waar de stichting haar tijdelijke intrek zal nemen, staat op het complex van het Staatslogeergebouw aan de G.G.Maynardstraat. Donk zegt dat terwijl zij het gebouw ‘aankleden’, zij werken aan het concretiseren van een van hun projecten.

Voorzitter Kenneth Donk van STWS

Gewerkt wordt ook aan de bouw van een speciaal ontworpen loopbrug over het zoetwaterkanaal nabij de bedrijven EBS en Telesur. Donk zegt dat de brug een plateau zal krijgen waarop een kiosk komt en de STWS van daar uit de toerist met allerhande informatie zal voorzien. Momenteel worden gesprekken gevoerd met het Nickeriaanse bedrijfsleven. Met de bedrijven EBS, Telesur en Finabank zijn er al aftastende gesprekken gevoerd, zegt de STWS-voorman. Donk gaf verder mee dat zij al de opdracht hebben gegeven aan een architect die modellen en technische informatie zal presenteren. Over het kostenaspect kan Donk nog geen indicatie geven.

STWS bereidt thans de aanvraag van een stuk perceelland van 3 hectare, gelegen langs het Van Wouwkanaal, voor de opzet van een toeristisch recreatieoord met mogelijkheden tot zwemmen en overnachtingen. Ook werkt de STWS nauw samen met de bestuursdienst om het beheer van Bigipan op zich te nemen. Dit betekent dat toegangspasjes via STWS verhandeld zullen worden. Het districtsbestuur en STWS zullen deel hiervan opstrijken. Voor STWS betekent dit een stukje fondsvorming, daar het werk pro deo is en zaken verder bekostigd moeten worden. Kenneth Donk zegt dat stichtingen in dit land vaak verlegen staan om geld en ook niet gesubsidieerd worden door de overheid. Recentelijk heeft STWS goede gesprekken gevoerd met de minister van Binnenlandse Zaken over verfraaiing van Nickerie en mogelijke samenwerking met het ministerie bij de uitvoer van projecten die door haar reeds zijn geprojecteerd.

Binnen niet al te lange tijd zal een donor 2000 plantjes schenken, zegt Donk. Op schema staat dat het strand in de buurt van de backtrack beplant zal worden over een afstand van bijkans een kilometer. Ultimo oktober 2008, zal de horecasector van Nickerie bijeen worden geroepen om van gedachten te wisselen over het certificeren van de verschillende bedrijven. Donk zegt dat STWS veel werk aan de winkel heeft en dat zij er overtuigd van zijn dat Nickerie binnen niet al te lange tijd enorm veel toeristen zal aantrekken. "Wij moeten dingen creëren om de toerist aan te trekken", aldus STWS-voorzitter Donk.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagblad Suriname

23-09-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics