Nickerie.Net, dinsdag 30 september 2008


Venetiaan tijdens jaarrede:verlaten gronden inzetten voor ontwikkeling

Ivan Cairo, 30/09/2008

Paramaribo - De regering wil kennelijk verlaten gronden inzetten voor de verdere ontwikkeling van het land. Deze gronden die in verwaarloosde staat verkeren, werken volgens president Ronald Venetiaan belemmerend op de ontwikkeling van Suriname. Dat zei hij gisteren in De Nationale Assemblée bij het uitspreken van zijn beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2009.

Het komend jaar wordt nagegaan wat met de bedoelde terreinen zal gebeuren. Zoals gebruikelijk was de oppositie niet onder de indruk van de voornemens. Minister Michael Jong Tjien Fa (RGB) zegt desgevraagd nog geen beeld te hebben waar alle terreinen die verwaarloosd zijn liggen. Na identificatie en registratie van deze terreinen zal worden nagegaan waarvoor ze aangewend kunnen worden. Als voorbeeld geeft hij aan, de ruim 8.000 hectare grond te Southdrain die in beheer van LVV was, die jaren geleden is uitgegeven. “Dat ligt nog braak. Toen het werd uitgegeven is er geen enkel advies opgevraagd van het ministerie van LVV.” De arealen liggen er nu troosteloos bij zonder ooit in cultuur te zijn gebracht. Daar moet nu verandering in komen.

De RGB-minister komt binnenkort met een raadsvoorstel om een commissie in te stellen die dit vraagstuk onder de loep gaat nemen. Het voornemen is om het gebied samen met LVV te ordenen. Met betrokkenen zal gesproken worden om na te gaan of ze nog belangstelling hebben om economische activiteiten in het gebied te ontplooien.

Ook het vraagstuk rond bouwkavels wil de regering verder aanpakken. Venetiaan: “Om in de toenemende behoefte aan kavels voor bebouwing en bewoning tegemoet te komen, zal de regering gronden die reeds daarvoor zijn geïdentificeerd, bestemmen, verkavelen en uitgeven aan daarvoor in aanmerking komende personen, binnen verkavelingsprojecten met de noodzakelijke infrastructurele en nutsvoorzieningen”. Een strakke controle op naleving van de voorwaarden in de toewijzingsbeschikkingen krijgt volgens het staatshoofd meer dan ooit prioriteit. Hoeveel bouwkavels concreet zullen worden uitgegeven in 2009, kon minister Jong Tjien Fa desgevraagd niet aangeven. Op vragen van de Ware Tijd stelt hij dat in de resterende twee jaar van deze regeerperiode, zijn ministerie nog zo’n 8.000 bouwkavels zal uitgeven.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

30-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics