Nickerie.Net, woensdag 01 oktober 2008


Financieringstekort van SRD 635 miljoen

Geplaatst: 30/09/2008

Paramaribo - Het financieringstekort voor het begrotingsjaar 2009 is SRD 635 miljoen. Dat maakte president Ronald Venetiaan aan het eind van zijn jaarrede bekend. De totale geschatte overheidsinkomsten voor 2009 zijn SRD 2.637 miljoen, terwijl de geraamde uitgaven ongeveer SRD 3.442 miljoen bedragen. Na aftrek ontstaat er een tekort van SRD 769 miljoen. Omdat aflossingen niet als uitgaven worden gekwalificeerd, komt na aftrek van de aflossingen het financieringstekort op SRD 635 miljoen. Het begrotingstekort bedroeg in 2007 SRD 528 miljoen. Dit jaar is het tekort dus toegenomen met SRD 107 miljoen.

Parlementariër Ruth Wijdenbosch ziet niets dramatisch in de toename van het financieringstekort. Wijdenbosch zegt juist dat al jaren het financieringstekort minder wordt. ‘Het is elk jaar veel minder’, legt het DNA-lid uit. Hoewel de begroting een bepaalde hoogte heeft bereikt, is het volgens haar een vaststaand feit dat de regering meer financiële middelen dan voorheen heeft om het voorgenomen beleid uit te voeren.

Minister Rick van Ravenswaay van Plos ondersteunt Wijdenbosch in deze stelling. Hij zegt dat het afgelopen jaar het Bruto Binnenlands Product is toegenomen, waardoor uiteindelijk in percentages uitgedrukt, het begrotingstekort een klein percentage (6,9%) van het totaal BBP is. ‘Je kijkt niet absoluut naar cijfers, maar wat de economie kan trekken’, zegt Van Ravenswaay. De bewindsman zegt verder dat in vergelijking met de voorgaande jaren de realisatiegraad bij de verschillende ministeries van 30% nu dichtbij de 50% zit. Volgens Wijdenbosch is die ontwikkeling toe te juichen. Ze is na de jaarrede van het staatshoofd met een goed gevoel naar huis gegaan. Het lid maakt zich alleen druk om de financiële crisis die zich nu internationaal afspeelt. Die crisis kan in tijd ook hier haar invloed hebben.

Yvonne Ravales kan niet in hetzelfde straatje als Van Ravenswaay en Wijdenbosch worden geplaatst. Een lage realisatiegraad betekent botweg dat de regering haar beleid niet kan uitvoeren. ‘Als je beleid hebt voorgenomen moet het beleid worden uitgevoerd. Want ik ga ervan uit dat je beleid hebt voorgenomen op grond van de behoeften van de bevolking’, zegt het lid. Door het voorgenomen beleid niet adequaat uit te voeren, gaat volgens haar de regering voorbij aan de behoeften van de bevolking. Ze heeft liever een daadwerkelijk begrotingstekort dan een niet gerealiseerd beleid. Ook vindt ze dat het begrotingstekort niet aan internationale factoren kan liggen, zoals de president dat uitlegde. Het geeft aan dat de regering niet genoeg rekening heeft gehouden met die factoren.

Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-09-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics