Nickerie.Net, donderdag 02 oktober 2008


Einde Ramadan: Elke vergiffenis vragen voor zonden

Rosita Leeflang, 02/10/2008

Paramaribo - “Nu daar we na een maand vasten gereinigd zijn, moeten wij elkaar vergiffenis vragen en schenken voor de zonden.” Een oproep die gisteren de hele dag klonk op het Id-Ul-Fitre feest, op het Onafhankelijkheidsplein en in de moskeen. Na 30 dagen zich overdag te hebben onthouden van eten en drinken en elke avond de moskee te hebben bezocht, markeerde gisteren het einde van de Ramadan.

Moslims trokken gisteren in groten getale naar het Onafhankelijkheidsplein om gezamenlijk in gebed te gaan in verband met de afsluiting van de vastenmaand Ramadan.Wereldwijd werd gisteren Id Ul Fitre gevierd na zich een maand lang zowel geestelijk als lichaamlijk via vasten gereinigd te hebben. dWT foto/ Roy Ritfeld

In Suriname kwamen moslims, zoals ze dat reeds jaren doen, bij elkaar op het plein voor het Ied-gebed en diverse toespraken. Zo wist minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken de essentie van het vasten goed te benadrukken. “We hebben onze geest versterkt en ons lichaam een service beurt gegeven. Maar laat dit alles ook van invloed zijn op onze naaste omgeving en op de totale samenleving. Het goed leven moet niet verdwijnen na het vasten. Ook moeten wij de positieve dingen op dat moment ook niet achterwege laten.” De bewindsman sloot af met de oproep de boodschap van het vasten verder uit te dragen door elkaar vergiffenis te schenken en te vragen aan Allah en aan onze naasten.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Nationale Assemblee, sprak de bij elkaar gekomen gelovigen eveneens kort toe. “Als wij de vele zegeningen die wij krijgen in de maand Ramadan op een rij moeten zetten, moeten wij eigenlijk treuren dat die maand voorbij is. Wij moeten deze dag zien als een beloning op de devotie en vrees voor Allah.” De assembleevoorzitter vroeg de toehoorders een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld wanneer het gaat om de inter menselijke en inter religieuze verhoudingen. “Laten wij op deze dag elkaar vergiffenis schenken en vragen. Ook ik vraag vergiffenis voor mijn tekortkomingen in mijn dagelijkse werkzaamheden”, sloot Somohardjo zijn toespraak af.

De gelovigen gingen na dit gezamenlijk Ied-gebed naar hun moskeen om het Id-Ul-Fitre feest verder te vieren. Op de rest van de dag bezochten zij hun familieleden om de viering van het einde van de Ramadan af te sluiten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics