Nickerie.Net, vrijdag 03 oktober 2008


Wolf in 1 oktober toespraak:Alle onderwijsprogramma's evalueren

02/10/2008

Paramaribo - Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) gaat alle onderwijsprogramma's van de afgelopen jaren evalueren. De uitkomsten zullen worden gebruikt om te komen tot een efficiënter en effectiever onderwijssysteem. Dit zei minister Edwin Wolf gisteravond in zijn toespraak in verband met de start -vandaag- van het nieuwe schooljaar.

Opmerkelijk genoeg gaf hij geen bijzonderheden over de start van de 11-jarige basisschool. Wel was de rode draad kwaliteitsverbetering van leerkrachten, het onderwijs in het binnenland, een betere en hechtere samenwerking en communicatie met het onderwijsveld. Ook zal het beleid met betrekking tot extra begeleiding van schoolgaanden op alle niveaus wordt voortgezet en uitgebreid naar VOJ- en VOS-niveau en start binnenkort de training van VOS-leerkrachten binnen het deskundigheidsbevorderingsproject. “In het verlengde hiervan zullen de leerkrachten van de kleutersscholen worden getraind in het verkrijgen van de nodige vaardigheden in het kader van het Basis Education Improvement Project als één van de acties met betrekking tot de op handen zijnde onderwijsvernieuwingen op basisniveau.”

Volgens Wolf is met de uitvoering van het pilotproject ‘Schoolrijpe Kleuters’ voor de instroom van drie-jarigen naar de kleuterschool invulling gegeven aan zijn beleid voor vroege kindontwikkeling en aan één van de doelstellingen van ‘Onderwijs voor een ieder’ van de Verenigde Naties (VN). Voor een integrale aanpak zullen samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting crècheleidsters worden getraind en samen met het Kinderfonds van de VN (Unicef) het onderwijs in het binnenland worden verbeterd. ”Het binnenland is nu heel goed in kaart gebracht en nu kunnen wij concretere acties uitvoeren”, stelt Wolf.

Hij zegt dat het project kindvriendelijk onderwijs in het achterland wordt voortgezet en behalve aan de kwaliteit van leerkrachten zal ook aandacht worden besteed aan water en sanitatie van deze gebieden. De bewindsman wees erop dat de leerkrachten in het binnenland met de nucleuscentra in Brokopondo en Albina, nu de mogelijkheid hebben om aan zelfstudie te doen. “Leerkrachten hoeven niet meer af te reizen naar Paramaribo voor bij- en nascholing, maar kunnen dat doen vanuit hun woon- en werkgebied.”

Voor wat universitair onderwijs betreft zal de wet Nova verder worden uitgevoerd, wordt de wet op hoger onderwijs gefinaliseerd en komt er een studie voor een financieringsstelsel voor studenten. “Over de hele linie zie ik verbetering. Dit is een goede

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics